Iestrēgušu materiālu izņemšana no 3. padeves

Iestrēgušu materiālu izņemšana no 3. padeves


1.
Izvelciet 3. padevi un novietojiet to uz līdzenas virsmas.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 01 Iestrēgušu materiālu izņemšana no 3. padeves

2.
Velkot tieši ārā, izņemiet iestrēgušo loksni.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 02 Iestrēgušu materiālu izņemšana no 3. padeves

3.
Ievietojiet 3. padevi atpakaļ.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 04 Iestrēgušu materiālu izņemšana no 3. padeves

4.
Lai turpinātu drukāšanu, nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Iestrēgušu materiālu izņemšana no 3. padeves