Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. padeves

Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. padeves


1.
Izvelciet 2. padevi un novietojiet to uz līdzenas virsmas.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray2 Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. padeves

2.
Nolaidiet iestrēgušu materiālu izņemšanai paredzēto padevi.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam access tray2 Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. padeves

3.
Velkot tieši ārā, izņemiet iestrēgušo loksni.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam access tray Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. padeves

4.
Ievietojiet 2. padevi atpakaļ.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray2 02 Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. padeves

5.
Lai turpinātu drukāšanu, nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. padeves