Iestrēgšanas vietas

Iestrēgšanas vietas


Izmantojiet šo ilustrāciju, lai atrastu materiāla iestrēgšanas vietas.

HP Color Laserjet CP2020 owl jamlocations Iestrēgšanas vietas

1
Izdruku uztvērējs
2
1. padeve
3
2. padeve
4
Papildu 3. padeve
5
Sildītājs (aiz aizmugures vāka)
6
2. padeves vieta iestrēgušu materiālu izņemšanai
HP Color Laserjet CP2020 Iestrēgšanas vietas