Vides aizsardzība

Vides aizsardzība


Hewlett-Packard Company ir apņēmusies ražot kvalitatīvus izstrādājumus apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Izstrādājuma ražošanas laikā tiek ievēroti visi priekšnosacījumi, lai pēc iespējas mazinātu ietekmi uz vidi.

HP Color Laserjet CP2020 Vides aizsardzība