Ozona izdalīšanās

Ozona izdalīšanās


Šis izstrādājums nerada manāmu ozona gāzes (O3) daudzumu.

HP Color Laserjet CP2020 Ozona izdalīšanās