HP LaserJet drukas izejmateriāli

HP LaserJet drukas izejmateriāli


HP LaserJet printera kasetņu, kuru darbmūžs ir beidzies, bezmaksas atgriešana un pārstrāde ir vienkārša, lietojot printera kasetņu otrreizējās pārstrādes programmu HP Planet Partners. Papildinformācija par programmu un norādījumi vairākās valodās tiek pievienoti katrai HP LaserJet printera kasetnei un izejmateriālu iepakojumam. Atgriežot izlietotas kasetnes kopumā nevis pa vienai, turpmāk varēsiet veicināt vides nodokļa samazināšanu.

HP ir apņēmusies piedāvāt atjautīgus, kvalitatīvus izstrādājumus un pakalpojumus, kas nav kaitīgi apkārtējai videi, — no izstrādājuma projektēšanas un ražošanas līdz izplatīšanai, izmantošanai un otrreizējai pārstrādei. Piedaloties programmā HP Planet Partners, mēs nodrošināsim jūsu nodoto HP LaserJet drukas kasetņu pareizu otrreizēju pārstrādi, atgūstot jauniem izstrādājumiem noderīgās plastmasas un metāla daļas un nepieļaujot, ka izgāztuvēs nonāk miljoniem tonnu atkritumu. Tā kā šī kasetne tiek pakļauta otrreizējai pārstrādei un izmantota jaunu materiālu radīšanā, tā netiks jums atgriezta. Pateicamies par apkārtējās vides aizsardzību!

HP Color Laserjet CP2020 note HP LaserJet drukas izejmateriāli PIEZĪME

Izmantojiet šo uzlīmi, atgriežot tikai oriģinālās HP LaserJet drukas kasetnes. Lūdzu, nelietojiet šo uzlīmi, ja nosūtāt kasetnes, kas nav HP tintes kasetnes vai HP kasetnes vai kas ir atkārtoti uzpildītas vai pārstrādātas, vai kas tiek atgrieztas garantijas nosacījumu iestāšanās rezultātā. Lai iegūtu informāciju par HP tintes kasetņu pārstrādi, dodieties uz Web vietu http://www.hp.com/recycle.

HP Color Laserjet CP2020 HP LaserJet drukas izejmateriāli