Akustiskā emisija

Akustiskā emisijaHP Color LaserJet CP2020 sērija1,2
Skaņas stipruma līmenis
Noteikts ar ISO 9296 standartu
Drukāšana (21 lpp./min.)3
LWAd = 6,4 beli (A) [64dB (A)]
Ready (Gatavs)
LWAd = Nedzirdams
Skaņas spiediena līmenis: blakusstāvētāja stāvoklī
Noteikts ar ISO 9296 standartu
Drukāšana (20 lpp./min.)3
LpAm = 67 dB (A)
Ready (Gatavs)
LpAm = Nedzirdams

1 Vērtības ir balstītas uz iepriekšējiem datiem, pašreizējo informāciju skatiet www.hp.com/support/ljcp2020series

2 Konfigurācija pārbaudīta: HP Color LaserJet CP2020 sērija vienkrāsaina un vienpusēja druka.

3 HP Color LaserJet CP2020 sērija ātrums ir 21/20 lpp./min, drukājot krāsās, un 21/20 lpp./min, drukājot vienkrāsaini (Letter/A4 formātā).

HP Color Laserjet CP2020 Akustiskā emisija