Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju


HP IZSTRĀDĀJUMS
IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS DARBĪBAS LAIKS
HP Color LaserJet CP2020 sērijas printeri
Viena gada ierobežota garantija

HP garantē jums – klientam un lietotājam, ka HP aparatūrai un piederumiem nebūs apdrukājamo materiālu un ražošanas defektu iepriekš norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi. Ja HP garantijas perioda laikā saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas pēc savas izvēles izlabot vai nomainīt iekārtu, kurai ir pierādīts defekts. Nomainītās iekārtas var būt jaunas vai ar tādu pašu veiktspēju kā jaunas.

HP garantē, ka HP programmatūra nepārtrauks izpildīt programmēšanas norādījumus iepriekš norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi apdrukājamo materiālu vai ražošanas defektu dēļ, ja tā tiek pareizi instalēta un lietota. Ja garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas nomainīt programmatūru, kas šādu defektu dēļ neizpilda programmēšanas norādījumus.

HP negarantē, ka HP iekārta darbosies bez pārtraukumiem un kļūdām. Ja HP pieņemamā laikā nevarēs salabot vai nomainīt iekārtu tā, lai iekārta darbotos saskaņā ar garantiju, jums, laicīgi atdodot šo iekārtu, būs tiesības saņemt atpakaļ iztērēto naudu.

HP iekārtās var būt pārstrādātas detaļas, kuru veiktspēja atbilst jaunām detaļām, vai arī detaļas, kuras dažas reizes ir izmantotas.

Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisījusi: (a) nepareiza vai neatbilstoša apkope vai kalibrācija, (b) programmatūra, interfeiss, detaļas vai izejmateriāli, kurus nav piegādājusi HP, (c) neatļauta modificēšana vai izmantošana neparedzētiem mērķiem, (d) darbs vidē, kuras specifikācija atšķiras no šai iekārtai publicētās, vai (e) neatbilstoša apkope vai neatbilstoša darba vietas sagatavošana.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, IEPRIEKŠ MINĒTĀS GARANTIJAS IR VIENĪGĀS, UN NE TIEŠI, NE NETIEŠI, NE RAKSTISKĀ, NE MUTISKĀ VEIDĀ NAV NOTEIKTA NEKĀDA CITA GARANTIJA VAI NOTEIKUMI. HP JO ĪPAŠI NEATZĪST NEKĀDAS DOMĀJAMĀS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS, KAS SAISTĪTI AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Dažās valstīs/reģionos, štatos vai provincēs netiek atļauti domājamās garantijas termiņa ierobežojumi, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi, iespējams, uz jums neattiecas. Šī garantija dod jums konkrētas juridiskas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts/reģiona.

HP ierobežotā garantija ir spēkā jebkurā valstī/reģionā vai apvidū, kurā HP nodrošina šīs iekārtas tehnisko atbalstu un kurā HP pārdod šo iekārtu. Garantijas apkalpošanas līmenis var atšķirties atkarībā no vietējiem standartiem. HP nemainīs iekārtas formu, izmērus vai funkcijas, lai panāktu tā darbības iespējamību kādā valstī/reģionā, kurā to nav bijis paredzēts ieviest likuma vai reglamentējošo prasību dēļ.

JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, ATLĪDZINĀJUMI ŠAJĀ GARANTIJAS PAZIŅOJUMĀ IR TIKAI UN VIENĪGI JŪSU ATLĪDZINĀJUMI. IZŅEMOT IEPRIEKŠ MINĒTO, HP VAI TĀS IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR DATU ZAUDĒJUMU VAI PAR TIEŠU, TĪŠU, NEJAUŠU, IZRIETOŠU (IESKAITOT ZAUDĒTOS IENĀKUMUS VAI DATUS) VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI KAS CITS. Dažas valstis/reģioni, štati vai provinces nepieļauj izņēmumus vai ierobežojumus nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var uz jums neattiekties.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ APJOMA PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪS IEKĀRTAS PĀRDOŠANU JUMS.

HP Color Laserjet CP2020 Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju