Piederumu kalpošanas laiks

Piederumu kalpošanas laiks


Drukas kasetnē izmantots HP ColorSphere toneris. Informāciju par to, cik lapas var izdrukāt ar kasetni, skatiet www.hp.com/go/pageyield. Faktiskais ražīgums ir atkarīgs no konkrētā darba.

HP Color Laserjet CP2020 Piederumu kalpošanas laiks