HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes

HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes


Hewlett-Packard Company iesaka neizmantot kasetnes, ko nav ražojis HP, – ne jaunas, ne atjaunotas kasetnes.

HP Color Laserjet CP2020 note HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes PIEZĪME

Uz jebkādiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot drukas kasetnes, ko nav izgatavojis HP, neattiecas HP garantija un apkalpošanas līgumi.

Lai uzstādītu jaunu HP drukas kasetni, skatiet Drukas kasetņu mainīšana Lai pārstrādātu izmantotu kasetni, skatiet norādes, kas piegādātas kopā ar jauno kasetni.

HP Color Laserjet CP2020 HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes