Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies

Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies


Kad tuvojas drukas kasetņu kalpošanas laika beigas, parādās ziņojums Order Supplies Pasūtiet piederumus. Kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies, tiks rādīts ziņojums Replace supplies (Nomainiet izejmateriālus). Lai nodrošinātu optimālu drukas kvalitāti, HP iesaka nomainīt printera kasetni, tiklīdz tiks rādīts ziņojums Replace supplies (Nomainiet izejmateriālus). Drukas kvalitātes problēmas var rasties, ja lietojat printera kasetni, kuras darbmūžs ir beidzies, kas savukārt var izraisīt apdrukājamo materiālu un citu printera kasetņu toneru bojājumu. Šo bojājumu var novērst, nomainot printera kasetni, tiklīdz tiek parādīts ziņojums Replace supplies (Nomainiet izejmateriālus).

HP ToolboxFX līdzeklis Automātiska turpināšana ļauj iekārtai turpināt darbu, izmantojot drukas kasetni, kas sasniegusi ieteicamās nomaiņas stāvokli.

HP Color Laserjet CP2020 warning Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies BRĪDINĀJUMS!

Līdzekļa Automātiska turpināšana var radīt neapmierinošu drukas kvalitāti.

HP Color Laserjet CP2020 warning Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies BRĪDINĀJUMS!

Visi drukas defekti vai izejmateriālu kļūdas, kas radušās, izmantojot HP izejmateriālu režīmā, kas ļauj turpināt kasetnes lietošanu pēc tās kalpošanas laika beigām, saskaņā ar HP drukas kasetņu garantijas nosacījumiem netiek uzskatīti par materiālu vai ražošanas defektiem. Papildu informāciju skatiet Paziņojums par drukas kasetņu ierobežoto garantiju

Jebkurā laikā varat iespējot vai atspējot līdzekli Automātiska turpināšana, turklāt uzstādot jaunu drukas kasetni tas nav jāiespējo atkārtoti. Kad līdzeklis Automātiska turpināšana ir ieslēgts, drukas kasetnei sasniedzot ieteicamo nomaiņas līmeni, iekārta automātiski turpina drukāšanu. Kad drukas kasetne tiek izmantota kalpošanas laika pārsniegšanas režīmā, parādās ziņojums Nomainiet piederumus. Ignorēšana. Kad drukas kasetne nomainīta ar jaunu, izstrādājums izslēdz pārsniegšanas režīmu, līdz cita drukas kasetne sasniedz ieteikto maiņas brīdi.

Kasetnes kalpošanas laika pārsniegšanas īpatnības iespējošana vai atspējošana
1.
Atveriet HP ToolboxFX.
2.
Noklikšķiniet uz mapes Ierīces iestatījumi, pēc tam noklikšķiniet uz lapas Sistēmas iestatīšana.
3.
Lai iespējotu līdzekli, pie Automātiska turpināšana atlasiet Ieslēgt. Lai to atspējotu, atlasiet Izslēgt.
Kasetnes kalpošanas laika pārsniegšanas funkcijas iespējošana vai atspējošana no vadības paneļa
1.
Vadības panelī nospiediet pogu OK (Labi).
2.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies), lai atlasītu System setup (Uzstādīšana), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
3.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies), lai atlasītu Print quality (Drukas kvalitāte), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
4.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies), lai atlasītu Replace supplies (Nomainiet izejmateriālus), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
5.
Atlasiet Override out (Ignorēt, ja beigušies), lai iespējotu līdzekli. Atlasiet Stop at out (Apturēt darbu, ja beigušies), lai to atspējotu.
HP Color Laserjet CP2020 Drukāt, kad printera kasetnes darbmūžs ir beidzies