Iegultā tīmekļa servera darbības

Iegultā tīmekļa servera darbības


Turpmāk redzamajā tabulā aprakstīti iegultā tīmekļa servera galvenie ekrāni.


Cilne vai sadaļa
Apraksts
cilne Status (Statuss)
Sniedz informāciju par iekārtu, statusu un konfigurāciju.

Device Status (Iekārtas statuss). Rāda izstrādājuma statusu un HP izejmateriālu atlikušu darbmūžu, ar 0 % norādot, ka izejmateriālu darbmūžs ir beidzies.

Supplies Status (Piederumu statuss). Rāda aptuvenu HP izejmateriālu atlikušu darbmūžu, ar 0 % norādot, ka izejmateriālu darbmūžs ir beidzies. Šī lapa norāda arī izejmateriālu daļas numurus.

Device Configuration (Iekārtas konfigurācija): sniedz iekārtas konfigurācijas lapā esošo informāciju.

Network Summary (Tīkla kopsavilkums): sniedz tīkla konfigurācijas lapā esošo informāciju.

Print Info Pages (Drukāt informācijas lapas): ļauj izdrukāt PCL, PCL6, PS fontu sarakstus un iekārtas ģenerēto izejmateriālu statusa lapu.

Color usage job log (Krāsu izmantošanas darbu žurnāls): citu pēc cita rāda lietotāja krāsu drukas darbus.

Event Log (Notikumu reģistrācijas žurnāls): Parāda sarakstu ar visiem iekārtas notikumiem un kļūdām.

Poga Support (Atbalsts). Norāda saiti uz iekārtas atbalsta lapu. Poga Support (Atbalsts) var būt aizsargāta ar paroli; skatiet Paroles iestatīšana

Poga Shop for Supplies (Pasūtīt piederumus). Norāda saiti uz lapu, kurā varat pasūtīt iekārtas izejmateriālus. Poga Shop for Supplies (Pasūtīt piederumus) var būt aizsargāta ar paroli; skatiet Paroles iestatīšana
Cilne Settings (Iestatījumi)
ļauj konfigurēt iekārtu no datora.

Informācija par ierīci: ļauj iekārtai dot nosaukumu un piešķirt pamatlīdzekļa numuru. Ievadiet primārās kontaktpersonas vārdu, kas saņems informāciju par iekārtu.

Paper Handling (Papīra apstrāde): ļauj mainīt iekārtas noklusējuma papīra apstrādes iestatījumus.

Printing (Drukāšana): ļauj mainīt iekārtas noklusējuma drukas iestatījumus.

PCL 5c: ļauj mainīt iekārtas PCL 5c noklusējuma iestatījumus.

PostScript: ļauj mainīt iekārtas PostScript noklusējuma iestatījumus.

Print Quality (Drukas kvalitāte): ļauj mainīt iekārtas noklusējuma drukas kvalitātes iestatījumus, to skaitā kalibrācijas iestatījumus.

Print Density (Drukas blīvums): ļauj mainīt katra izejmateriāla kontrastu, izgaismojumu, starptoņu un ēnu vērtības.

Paper Types (Papīra veidi): ļauj konfigurēt iekārtas atbalstītajiem apdrukājamo materiālu veidiem atbilstošos drukas režīmus.

System Setup (Sistēmas iestatīšana): ļauj mainīt iekārtas drukas sistēmas noklusējuma iestatījumus.

Service (Apkope): ļauj sākt iekārtas tīrīšanas procedūru.

Poga Support (Atbalsts): norāda saiti uz iekārtas atbalsta lapu. Poga Support (Atbalsts) var būt aizsargāta ar paroli.

Poga Shop for Supplies (Iegādāties izejmateriālus): norāda saiti uz lapu, kurā varat pasūtināt iekārtas izejmateriālus. Poga Shop for Supplies (Iegādāties izejmateriālus) var būt aizsargāta ar paroli.
HP Color Laserjet CP2020 note Iegultā tīmekļa servera darbības PIEZĪME

Cilne Settings (Iestatījumi) var būt aizsargāta ar paroli; skatiet Paroles iestatīšana Ja iekārta atrodas tīklā, pirms šīs cilnes iestatījumu maiņas konsultējieties ar printera administratoru.

Cilne Networking (Tīklošana)
Ļauj datorā mainīt tīkla iestatījumus.
Tīkla administratori var izmantot šo cilni, lai kontrolētu ar tīklu saistītus iekārtas iestatījumus, kad tā ir savienota ar uz IP balstītu tīklu.
HP Color Laserjet CP2020 note Iegultā tīmekļa servera darbības PIEZĪME

Cilne Networking (Tīklošana) var būt aizsargāta ar paroli; skatiet Paroles iestatīšana

HP Color Laserjet CP2020 Iegultā tīmekļa servera darbības