Iegultais tīmekļa serveris

Iegultais tīmekļa serveris


Kad iekārta ir savienota ar tīklu, iegultais tīmekļa serveris ir pieejams automātiski. Iegultajam tīmekļa serverim var piekļūt, izmantojot standarta tīmekļa pārlūkprogrammu.

HP Color Laserjet CP2020 note Iegultais tīmekļa serveris PIEZĪME

Kad iekārta ir tieši savienota ar datoru, izmantojiet HP ToolboxFX, lai apskatītu iekārtas statusu.

Izmantojiet iegultu tīmekļa serveri, lai apskatītu iekārtas un tīkla stāvokli un pārvaldītu drukas funkcijas no datora, nevis printera vadības paneļa.


Apskatiet informāciju par iekārtas statusu.

Iestatiet katrā padevē ievietojamā papīra veidu.

Nosakiet visu izejmateriālu atlikušo kalpošanas laiku un pasūtiniet jaunus izejmateriālus.

Apskatiet un mainiet padevju konfigurāciju.

Apskatiet un mainiet iekārtas iestatījumus.

Apskatiet uz mainiet tīkla konfigurāciju.

Apskatiet pašreizējam iekārtas stāvoklim atbilstošo atbalsta saturu.

Ierobežojiet piekļuvi krāsu drukāšanas līdzekļiem.

Lai izmantotu iegulto tīmekļa serveri, ir vajadzīga Microsoft Internet Explorer 6 vai jaunāka versija, Netscape Navigator 7 vai jaunāka, Safari 1.2 vai jaunāka, Konqueror 3.2 vai jaunāka, Firefox 1.0 vai jaunāka, Mozilla 1.6 vai jaunāka vai arī Opera 7 vai jaunāka. Iegultais tīmekļa serveris darbojas tad, kad iekārta ir savienota ar uz IP balstītu tīklu. Iegultais tīmekļa serveris neatbalsta uz IPX balstītu vai Apple Talk printeru savienojumus. Lai atvērtu un izmantotu iegulto tīmekļa serveri, interneta pieslēgums nav nepieciešams.

Šī nodaļa sniedz informāciju par šādām tēmām:

HP Color Laserjet CP2020 Iegultais tīmekļa serveris