Notikumu žurnāls

Notikumu žurnāls


Notikumu reģistrācijas žurnāls ir tabula, kurā iekļauti iekārtas vadības paneļa displejā rādītie kļūdu ziņojumiem atbilstošie kodi, īss katras kļūdas apraksts un lapu skaits, kas izdrukāts pēc katras kļūdas rašanās. Plašāku informāciju par kļūdu ziņojumiem skatiet Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi

HP Color Laserjet CP2020 Notikumu žurnāls