Papīra lietošana.

Papīra lietošana.


Izmantojiet šis opcijas noklusējuma iestatījumu konfigurēšanai. Šīs ir arī vadības paneļa izvēlnēs pieejamās opcijas. Papildu informāciju skatiet Vadības paneļa izvēlnes

Ja iekārtā ir beidzies apdrukājamais materiāls, jums ir pieejamas šādas opcijas:


Atlasiet Gaidiet, kamēr tiks ievietots papīrs.

Atlasiet Atcelt nolaižamajā sarakstā Izdrukas darbība, lai atceltu drukas darbu.

Atlasiet Ignorēt nolaižamajā sarakstā Izdrukas ilgums, lai sūtītu drukas darbu uz citu papīra padevi.

Lauks Izdrukas ilgums nosaka, cik ilgi izstrādājums gaidīs līdz iestatījumu lietošanai. Varat izvēlēties no 0 līdz 3600 sekundēm.

HP Color Laserjet CP2020 note Papīra lietošana. PIEZĪME

Lai izmaiņas stātos spēkā, noklikšķiniet uz Lietot.

HP Color Laserjet CP2020 Papīra lietošana.