DIMM instalēšanas pārbaude

DIMM instalēšanas pārbaude


Ieslēdziet iekārtu. Pārbaudiet, vai pēc startēšanas procedūras iekārtai ir Ready (Gatavs) statuss. Ja parādās kļūdas ziņojums, rīkojieties šādi:

1.
Izdrukājiet Configuration (Konfigurācijas) lapu. Skatiet Informācijas lapas.
2.
Pārbaudiet iekārtas konfigurācijas lapas sadaļu Installed Personalities and Options (Instalētās īpatnības un opcijas) un salīdziniet ar konfigurācijas lapu, ko izdrukājāt pirms DIMM instalēšanas.
3.
Iespējams, ka DIMM nav pareizi instalēts. Atkārtojiet instalēšanas procedūru.

vai

Iespējams, ka DIMM ir bojāts. Mēģiniet instalēt jaunu DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 DIMM instalēšanas pārbaude