Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana


1.
Izslēdziet iekārtu un atvienojiet visus strāvas un saskarnes kabeļus.
2.
Iekārtas labajā pusē atveriet DIMM piekļuves vāku.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

3.
Noņemiet DIMM piekļuves vāku.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

4.
Lai nomainītu pašreiz instalētu DIMM, atveriet katras DIMM slota puses aiztures, paceliet DIMM augšup vērstā leņķī un izvelciet to ārā.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

5.
Izņemiet jauno DIMM no antistatiskā iepakojuma, pēc tam novietojiet salāgošanas ierobojumu DIMM apakšdaļā.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

6.
Turot DIMM aiz malām, salāgojiet DIMM ierobojumu ar DIMM slotu.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

7.
Spiediet DIMM moduli uz leju, līdz nofiksējas abas DIMM aiztures. Ja uzstādīšana veikta pareizi, metāla kontakti nav redzami.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

HP Color Laserjet CP2020 note Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana PIEZĪME

Ja DIMM instalēšana ir problemātiska, pārliecinieties, vai DIMM apakšdaļas ierobojums ir salāgots ar slota joslu. Ja arī tagad nevarat DIMM ievietot, pārliecinieties, vai izmantojat pareizu DIMM veidu.

8.
Uzlieciet atpakaļ DIMM piekļuves vāku.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

9.
Aizveriet DIMM piekļuves vāku.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana

10.
Pievienojiet atvienoto strāvas vadu un USB vai tīkla kabeli, pēc tam ieslēdziet iekārtu.
11.
Pēc atmiņas DIMM instalēšanas skatiet Atmiņas iespējošana
HP Color Laserjet CP2020 Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana