Atmiņas iespējošana operētājsistēmā Windows

Atmiņas iespējošana operētājsistēmā Windows


1.
Izvēlnē Start (Sākt) norādiet Settings (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz Printers (Printeri) vai Printers and Faxes (Printeri un faksa aparāti).
2.
Atlasiet šo iekārtu un atlasiet Properties (Rekvizīti).
3.
Cilnē Configure (Konfigurēt) noklikšķiniet uz More (Vēl).
4.
Laukā Total Memory (Kopējā atmiņa) ievadiet vai atlasiet tikko instalētās atmiņas kopējo atmiņu.
5.
Noklikšķiniet uz OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Atmiņas iespējošana operētājsistēmā Windows