Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana


Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē
1.
Atveriet 1. padevi.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 01 Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

2.
Ja ievietojat garas apdrukājamo materiālu loksnes, izvelciet pagarinājuma padevi.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 02 Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

3.
Ja nepieciešams, atvāziet pagarinājumu.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 03 Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

4.
Līdz galam izvelciet papīra vadotnes (1) un pēc tam ievietojiet apdrukājamos materiālus 1. padevē (2). Pielāgojiet papīra vadotnes atbilstoši papīra formātam.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 04 Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

HP Color Laserjet CP2020 note Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana PIEZĪME

Ievietojiet apdrukājamo materiālu 1. padevē ar apdrukājamo pusi uz augšu un lapas augšgalu pret iekārtu.

Apdrukājamā materiāla ievietošana 2. vai 3. padevē
1.
Izvelciet padevi no iekārtas.

HP Color Laserjet CP2020 load tray 01 Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

2.
Atbīdiet papīra garuma un platuma vadotnes.

HP Color Laserjet CP2020 tw st16 ug Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana


Lai ievietotu Legal (Juridiskā) formāta papīru, pagariniet padevi, piespiežot un turot pagarinājuma slēdzi un vienlaikus velkot padevi pret sevi.

HP Color Laserjet CP2020 tw st15 ug Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

HP Color Laserjet CP2020 note Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana PIEZĪME

Kad tajā ir ievietots Legal formāta papīrs, padeve izvirzās no iekārtas priekšpuses par aptuveni 64 mm (2,5 collām).

3.
Ievietojiet papīru padevē un pārliecinieties, vai tas labi iegulst visos četros stūros. Bīdiet papīra garuma un platuma vadotnes tā, lai tās atdurtos pret papīra paku.

HP Color Laserjet CP2020 tw st14 ug Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

4.
Piespiediet papīru uz leju, lai pārliecinātos, ka papīra paka atrodas zem papīru ierobežojošajiem izvirzījumiem padeves sānos.

HP Color Laserjet CP2020 tw st06 Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

5.
Iebīdiet padevi iekārtā.

HP Color Laserjet CP2020 load tray 02 Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana

HP Color Laserjet CP2020 Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana