Manuālas krāsu opcijas

Manuālas krāsu opcijas


Izmantojiet manuālās krāsu opcijas, lai tekstam, grafikām un fotoattēliem pielāgotu Neutral Grays (Neitrālie pelēktoņi), Halftone (Pustoņi) un Edge Control (Kontūru kontrole) opcijas.


Manuālas krāsu opcijas
Iestatījumu apraksts
Iestatījumu opcijas
Halftone (Pustoņi)
Opcija Halftone (Pustonis) ietekmē krāsainās izdrukas izšķirtspēju un skaidrību.

Opcija Smooth (Vienmērīgs), nodrošina labākus rezultātus lielos, vienlaidu klātos laukumos un, izlīdzinot krāsu pārejas, uzlabo fotogrāfiju kvalitāti. Izvēlieties šo opciju, ja svarīgākais ir panākt viendabīgu un gludu laukuma aizpildījumu.

Opcija Detail (Detalizēti) ir noderīga tekstam un zīmējumiem, kam vajadzīgas krasas līniju un krāsu pārejas, vai attēliem, kam fonā ir kontrastainas detaļas. Izvēlieties šo opciju, ja svarīgākais ir panākt asas kontūras un detaļas.
Neutral Grays (Neitrāli pelēkie)
Iestatījums Neutral Grays (Neitrāli pelēkie) nosaka metodi, kā radīt pelēktoņus izmantošanai tekstā, zīmējumos un fotogrāfijās.

Iestatījums Tikai melnā ļauj iegūt neitrālas krāsas (pelēkus un melnus toņus), jo izmanto tikai melno toneri. Tas nodrošina neitrālas krāsas bez papildu nokrāsām. Šis iestatījums ir vispiemērotākais dokumentiem un pelēktoņu projektora plēvēm.

4-Color (4 krāsas) garantē neitrālas krāsas (pelēkās un melno), kombinējot visas četras tonera krāsas. Ar šo metodi var iegūt vienmērīgākas pakāpes un pārejas starp krāsām, kā arī nodrošināt tumšāku melno krāsu.
Edge Control (Kontūru kontrole)
Iestatījums Edge Control (Kontūru kontrole) nosaka, kā tiek saskaņotas kontūras. Kontūru kontrolei ir divas sastāvdaļas: adaptīvais pustonis un aizturēšana. Adaptīvais pustonis palielina kontūru asumu. Aizturēšana samazina krāsu izplūšanas efektu, kas rodas, līdzās esošu objektu kontūrām nedaudz pārklājoties.

Maximum (Maksimāli) ir visagresīvākais aizturēšanas iestatījums. Adaptīvais pustonis ir ieslēgts.

Normal (Parasts) iestata vidēju aizturēšanas līmeni. Adaptīvais pustonis ir ieslēgts.

Light (Nedaudz) iestata minimālu aizturēšanas līmeni, adaptīvais pustonis ir ieslēgts.

Off (Izslēgts) izslēdz gan aizturēšanu, gan adaptīvo pustoni.
HP Color Laserjet CP2020 Manuālas krāsu opcijas