Informācija par preču zīmēm un autortiesībām

Informācija par preču zīmēm un autortiesībām


Autortiesības un licences

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm un pakalpojumiem ir izklāstīts ekspresservisa nodrošinājuma paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar šīm precēm un pakalpojumiem. Nekas no šeit rakstītā nevar tikt interpretēts kā papildus servisa nodrošinājumu garantējošs faktors. HP nav atbildīga nedz par šeit sastopamajām tehniskajām vai redakcionālajām kļūdām, nedz par izlaidumiem.

Edition 2, 09/2008

Daļas numurs: CB493-90922

Informācija par preču zīmēm

Adobe®, Acrobat® un PostScript® ir Adobe Systems Incorporated preču zīmes.

ENERGY STAR® un ENERGY STAR zīmols® ir Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras ASV preču zīmes.

Corel® ir Corel Corporation vai Corel Corporation Limited preču zīme vai reģistrēta preču zīme.

Microsoft®, Windows® un Windows®XP ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation tirdzniecības zīmes.

Windows Vista™ ir ASV un/vai citās valstīs reģistrēta Microsoft Corporation tirdzniecības zīme.

HP Color Laserjet CP2020 Informācija par preču zīmēm un autortiesībām