Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana

Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana


Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte).

Kā rīkoties
Darbības soli pa solim
Papīra izmēra atlase
Atlasiet izmēru nolaižamajā sarakstā Paper size (Papīra izmērs).
Pielāgota papīra izmēra atlase
a) noklikšķiniet Custom (Pielāgots). Tiek atvērts dialoglodziņš Custom Paper Size (Pielāgots papīra izmērs); b) ierakstiet pielāgota izmēra nosaukumu, norādiet izmērus un noklikšķiniet OK (Labi).
Papīra avota atlase
Atlasiet padeves paplāti nolaižamajā sarakstā Paper source (Papīra avots).
Papīra veida atlase
Atlasiet veidu nolaižamajā sarakstā Paper type (Papīra veids).
Vāciņu drukāšana uz atšķirīga papīra
Pirmās vai pēdējās lappuses drukāšana uz atšķirīga papīra
a) laukumā Special pages (Īpašas lappuses) noklikšķiniet Covers (Vāciņi) vai Print pages on different paper (Drukāt lappuses uz atšķirīga papīra) un pēc tam noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi); b) atlasiet kādu opciju, lai drukātu tukšu vai iepriekš apdrukātu priekšējo vāciņu, aizmugures vāciņu vai abus. Vai arī atlasiet opciju pirmās vai pēdējās lappuses drukāšanai uz atšķirīga papīra; c) atlasiet kādu opciju nolaižamajos sarakstos Paper source (Papīra avots) un Paper type (Papīra veids) un pēc tam noklikšķiniet Add (Pievienot); d) noklikšķiniet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana