Efektu iestatīšana dokumentā

Efektu iestatīšana dokumentā


Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Effects (Efekti).

Kā rīkoties
Darbības soli pa solim
Lapas mērogošana, lai to ietilpinātu atlasītajā papīra izmērā
Noklikšķiniet Print document on (Drukāt dokumentu uz) un pēc tam atlasiet izmēru nolaižamajā sarakstā.
Lapas mērogošana procentuālā daļā no faktiskā izmēra
Noklikšķiniet % no faktiskā izmēra un pēc tam norādiet procentus vai regulējiet ar slīdjoslu.
Ūdenszīmes izdruka
a) atlasiet ūdenszīmi nolaižamajā sarakstā Watermarks (Ūdenszīmes); b) lai ūdenszīmi izdrukātu tikai pirmajā lapā, noklikšķiniet First page only (Tikai pirmajā lapā). Pretējā gadījumā ūdenszīme tiek izdrukāta katrā lapā.
Ūdenszīmju pievienošana vai rediģēšana
HP Color Laserjet CP2020 note Efektu iestatīšana dokumentā PIEZĪME

Lai izpildītu šo funkciju, datorā jābūt printera draiverim.

a) laukumā Watermarks (Ūdenszīmes) noklikšķiniet Edit (Rediģēt). Tiek atvērts lodziņš Watermark Details (Ūdenszīmes detaļas); b) norādiet ūdenszīmes iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Efektu iestatīšana dokumentā