Drukāšanas papildopciju iestatīšana

Drukāšanas papildopciju iestatīšana


Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Advanced (Papildu).

Kā rīkoties
Darbības soli pa solim
Drukāšanas papildopciju atlase
Jebkurā sadaļā noklikšķiniet esošu opciju, lai aktivizētu nolaižamo sarakstu un mainītu iestatījumu.
Izdrukāto kopiju skaita maiņa
HP Color Laserjet CP2020 note Drukāšanas papildopciju iestatīšana PIEZĪME

Ja izmantotā programmatūra nenodrošina iespēju izdrukāt noteiktu eksemplāru skaitu, eksemplāru skaitu varat mainīt draiverī.

Šī iestatījuma maiņa ietekmē izdrukāto kopiju skaitu visos drukas darbos. Pēc drukāšanas darba izpildes atjaunojiet sākotnējo iestatījuma vērtību.

Atveriet sadaļu Paper/Output (Papīrs/izvade) un pēc tam norādiet izdrukājamo kopiju skaitu. Ja atlasāt skaitu 2 vai vairāk, ir iespējams izvēlēties lapu sakopošanas (grupēšanas) opciju.
Krāsaina teksta drukāšana melnbaltā režīmā nevis ar ēnojumu vai pelēkos toņos
a) atveriet sadaļu Document Options (Dokumenta opcijas) un pēc tam – sadaļu Printer Features (Printera funkcijas); b) nolaižamajā sarakstā Print All Text as Black (Drukāt visu tekstu kā melnbaltu) atlasiet Enabled (Iespējot).
Katram drukas darbam veidlapu vai iepriekš apdrukāto papīru ievietojiet padevē vienā un tajā pašā veidā neatkarīgi no tā, vai drukājat uz vienas puses vai abām pusēm;
a) atveriet sadaļu Document Options (Dokumenta opcijas) un pēc tam – sadaļu Printer Features (Printera funkcijas); b) nolaižamajā sarakstā Alternative Letterhead Mode (Alternatīvs veidlapu režīms) atlasiet On (Ieslēgt); c) ierīcē papīru vienmēr ievietojiet tādā pašā veidā kā drukāšanai uz abām pusēm.
Lapu drukāšanas secības maiņa
a) atveriet sadaļu Document Options (Dokumenta opcijas) un pēc tam atveriet sadaļu Layout Options (Izkārtojuma opcijas); b) nolaižamajā sarakstā Page Order (Lapu secība) atlasiet Front to Back (No sākuma uz baigām), lai drukātu tādā pašā secībā, kā lapas ir izkārtotas dokumentā, vai atlasiet Back to Front (No beigām uz sākumu), lai lapas drukātu apgrieztā secībā.
HP Color Laserjet CP2020 Drukāšanas papildopciju iestatīšana