Pašreizējā drukas darba atcelšana no iekārtas vadības paneļa

Pašreizējā drukas darba atcelšana no iekārtas vadības paneļa


Vadības panelī nospiediet pogu Cancel Job (Atcelt darbu) (X).

HP Color Laserjet CP2020 note Pašreizējā drukas darba atcelšana no iekārtas vadības paneļa PIEZĪME

Ja liela drukas darba daļa jau ir izpildīta, iespējams, to nevarēs atcelt.

HP Color Laserjet CP2020 Pašreizējā drukas darba atcelšana no iekārtas vadības paneļa