Spausdinimo nustatymų pirmumas

Spausdinimo nustatymų pirmumas


Spausdinimo nustatymų pakeitimams prioritetai suteikiami pagal tai, kur atlikti pakeitimai:

HP Color Laserjet CP2020 note Spausdinimo nustatymų pirmumas PASTABA:

komandų ir dialogo langų pavadinimai gali skirtis atsižvelgiant į programą.


Dialogo langas Page Setup (puslapio sąranka): Spustelėkite Page Setup (puslapio sąranka) ar panašią komandą programos, kuria dirbate, meniu File (failas) ir atidarykite šį dialogo langą. Čia pakeisti nustatymai turi aukštesnį prioritetą nei bet kur kitur pakeisti nustatymai.

Dialogo langas Print (spausdinimas): Spustelėkite Print (spausdinti), Page Setup (puslapio sąranka) ar panašią komandą programos, kuria dirbate, meniu File (failas) ir atidarykite šį dialogo langą. Nustatymai, pakeisti dialogo lange Print (spausdinti) turi žemesnį prioritetą ir negali nepaisyti pakeitimų, atliktų dialogo lange Page Setup (puslapio sąranka).

Dialogo langas „Printer Properties“ (spausdintuvo savybės) (spausdintuvo tvarkyklė): Spustelėkite Properties (savybės) dialogo lange Print (spausdinti), jei norite atidaryti spausdintuvo tvarkyklę. Nustatymai, pakeisti dialogo lange Printer Properties (spausdintuvo savybės) turi žemesnį prioritetą nei nustatymai bet kur kitur spausdinimo programinėje įrangoje.

Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės nustatymai: Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės nustatymai apsprendžia nustatymus, naudojamus visose spausdinimo užduotyse, nebent nustatymai pakeičiami dialogo languose Page Setup (puslapio sąranka), Print (spausdinti) arba Printer Properties (spausdintuvo savybės).

Spausdintuvo valdymo pulto nustatymai: spausdintuvo valdymo pulte pakeisti nustatymai yra žemesnio prioriteto nei bet kur kitur atlikti pakeitimai.
HP Color Laserjet CP2020 Spausdinimo nustatymų pirmumas