Valdymo skydelio apžvalga

Valdymo skydelio apžvalga


Gaminio valdymo skydelyje yra šie elementai.

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Valdymo skydelio apžvalga

1
Valdymo skydelio ekranas: Ekrane pateikiama informacija apie gaminį. Naudokite meniu, kad nustatytumėte gaminio nustatymus.
2
Rodyklės atgal (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Valdymo skydelio apžvalga) mygtukas: Naudokite šį mygtuką, kad atliktumėte šiuos veiksmus:

Uždarytumėte valdymo skydelio meniu.

Grįžtumėte į ankstesnį meniu papildomo meniu sąraše.

Grįžtumėte atgal į ankstesnį meniu elementą papildomo meniu sąraše (neišsaugant pakeitimų meniu elementui).
3
Rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Valdymo skydelio apžvalga) mygtukas: Šį mygtuką naudokite judėti meniu arba sumažinti vertei, rodomai ekrane.
4
Mygtukas OK (gerai): Paspauskite mygtuką OK (gerai), kad atliktumėte šiuo veiksmus:

Atidarytumėte valdymo skydelio meniu.

Atidarytumėte papildomą meniu, rodomą valdymo skydelio ekrane.

Pasirinktumėte meniu elementą.

Pašalintumėte kai kurias klaidas.

Pradėtumėte spausdinti užduotį atsakydami į valdymo skydelio raginimą (pvz., kai valdymo skydelio ekrane parodomas pranešimas [OK] to print ([gerai] spausdinti)).
5
Rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Valdymo skydelio apžvalga) mygtukas: Šį mygtuką naudokite judėti meniu arba didinti vertei, rodomai ekrane.
6
Mygtukas atšaukti užduotį (X): Paspauskite šį mygtuką, kad atšauktumėte spausdinimo užduotį bet kada, kai mirksi įspėjimo lemputė, arba kad uždarytumėte valdymo skydelio meniu.
7
Parengties lemputė (žalia): Parengties lemputė dega, kai gaminys pasiruošęs spausdinti. Ji mirksi, kai gaminys priima spausdinimo duomenis.
8
Įspėjimo lemputė (gintaro spalvos): Įspėjimo lemputė mirksi, kai gaminiui reikia vartotojo dėmesio.
HP Color Laserjet CP2020 Valdymo skydelio apžvalga