„System setup“ (sistemos nustatymas) meniu

„System setup“ (sistemos nustatymas) meniu


Naudokite šį meniu, kad nustatytumėte pagrindinius gaminio nustatymus. „System setup“ (sistemos nustatymas) meniu yra keli submeniu. Kiekvienas yra aprašytas toliau pateiktoje lentelėje.


Meniu elementas
Submeniu elementas
Submeniu elementas
Aprašymas
„Language“ (kalba)
   
Pasirinkite kalbą, kuria norėsite rodyti valdymo pulto ekrano pranešimus ir gaminio ataskaitas.
„Paper setup“ (popieriaus sąranka)
„Def. paper size“ (nustatyti popieriaus formatą)
„Letter“
A4
„Legal“
Pasirinkite formatą, kuriuo bus spausdinamos vidinės ataskaitos arba bet kokia spausdinimo užduotis, kurioje nenurodomas formatas.
 
„Def. paper type“ (nustatyti popieriaus tipą)
Parodomas galimų spausdinimo medžiagų tipų sąrašas.
Pasirinkite spausdinimo medžiagos tipą, ant kurios norėsite spausdinti vidines ataskaitas arba bet kokią spausdinimo užduotį, kuriai nenurodomas tipas.
 
1 dėklas
„Paper size“ (popieriaus formatas)
„Paper type“ (popieriaus tipas)
Galimų formatų ir tipų sąraše pasirinkite 1 dėklo numatytąjį formatą ir tipą.
 
2 dėklas
„Paper size“ (popieriaus formatas)
„Paper type“ (popieriaus tipas)
Galimų formatų ir tipų sąraše pasirinkite 2 dėklo numatytąjį formatą ir tipą.
 
3 dėklas
„Paper size“ (popieriaus formatas)
„Paper type“ (popieriaus tipas)
Jeigu įrengtas pasirinktinis 3 dėklas, galimų formatų ir tipų sąraše pasirinkite 3 dėklo numatytąjį formatą ir tipą.
 
„Paper out action“ (popieriaus išvesties veiksmas)
„Wait forever“ (laukti amžinai)
„Override“ (nepaisyti)
„Cancel“ (atšaukti)
Pasirinkite, kaip norėsite, kad gaminys reaguotų, kai nėra spausdinimo užduočiai reikalingo formato arba tipo, arba kai nurodytas dėklas yra tuščias.
Pasirinkite „Wait forever“ (laukti amžinai), kad lieptumėte gaminiui laukti tol, kol įdėsite tinkamos spausdinimo medžiagos ir paspausite OK (gerai). Tai yra numatytasis nustatymas.
Pasirinkite „Override“ (nepaisyti), kad nurodžius delsą spausdintų ant kitokio spausdinimo medžiagos formato ar tipo.
Pasirinkite Cancel (atšaukti), kad po nurodytos delsos automatiškai atšauktumėte spausdinimo užduotį.
Jei pasirinksite „Override“ (nepaisyti) arba „Cancel“ (atšaukti), valdymo pulte bus prašoma nurodyti delsos trukmę sekundėmis. Spauskite rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left „System setup“ (sistemos nustatymas) meniu) mygtuką, kad padidintumėte trukmę iki 3600 sekundžių. Spauskite rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right „System setup“ (sistemos nustatymas) meniu) mygtuką, kad trukmę sumažintumėte.
„Print quality“ (spausdinimo kokybė)
„Restrict color“ (riboti spalvas)
„Enable color“ (įjungti spalvas)
„Disable color“ (išjungti spalvas)
Pasirinkite „Enable color (įjungti spalvas), kad leistumėte užduotį spausdinti vienspalviu režimu (nespalvotai) arba spalvotai – priklauso nuo užduoties. Tai yra numatytasis nustatymas.
Pasirinkite „Disable color“ (išjungti spalvas), kad išjungtumėte spalvotą spausdinimą. Visos užduotys bus spausdinamos vienspalviu režimu (nespalvotai). Tačiau kai kurie vidiniai puslapiai tebebus spausdinami spalvotai.
 
„Calibrate color“ (kalibruoti spalvas)
„After power on“ (įjungus maitinimą)
„Calibrate now“ (kalibruoti dabar)
„After power on“ (įjungus maitinimą): Pasirinkite, kaip greitai gaminys turėtų kalibruoti, kai jį įjungsite. Numatytasis nustatymas yra „15 minutes“ (15 minučių).
„Calibrate now“ (kalibruoti dabar): Paliepia gaminiui nedelsiant atlikti kalibravimą. Jei apdorojama užduotis, gaminys kalibruoja pasibaigus užduočiai. Jei rodomas klaidos pranešimas, pirmiausia turėsite pašalinti klaidą.
 
„Cartridge low“ (kasetėje mažai dažų)
(1-20)
Procentinis slenkstis nustato, kada gaminys praneš, kad yra mažai dažų. Pranešimas pateikiamas valdymo pulto ekrane, arba, jei yra, įspėja dažų šviesos diodas.
 
„Replace supplies“ (pakeisti eksploatacines medžiagas)
„Override out“ (nepaisyti, kai pasibaigs)
„Stop at Out“ (stoti, kai pasibaigs)
„Override out“ (nepaisyti, kai pasibaigs): Jei gaminys nustato, kad numatytasis spausdinimo kasetės eksploatacijos laikas baigėsi, pasirinkite šį nustatymą, kad tęstumėte spausdinimą. Naudojant šią parinktį spausdinimo kokybė pamažu tampa netenkinanti. Turėkite atsarginę kasetę, kad galėtumėte pakeisti senąją, kai spausdinimo kokybė taps netenkinanti.
„Stop at Out“ (stoti, kai pasibaigs): Jei gaminys nustato, kad numatytasis spausdinimo kasetės eksploatavimo laikas baigėsi, pasirinkite šį nustatymą, kad tęstumėte spausdinimą. Tai yra numatytasis nustatymas. Spausdinti už šio taško galima naudojant „Override out“ (nepaisyti, kai pasibaigs). Šiuo metu eksploatacinės medžiagos pakeisti nereikia, nebent spausdinimo kokybė nebetenkina.
Informacija apie likusį dažų kiekį neprieinama spausdinant „Override out“ (nepaisyti, kai pasibaigs) režimu.
Pasibaigus numatytam HP eksploatacinės medžiagos naudojimo laikui, nebegalioja ir „HP Premium“ saugos garantija. Garantijos informaciją žr. Spausdinimo kasetės ribota garantija.
 
„Color Supply Out“ (baigėsi spalvoti dažai)
„Stop Printing“ (stabdyti spausdinimą) (numatytasis)
„Continue Black“ (tęsti juodai)
„Stop Printing“ (stabdyti spausdinimą): Jei gaminys nustato, kad baigėsi numatytasis spalvotų dažų kasetės eksploatavimo laikas, jis nustoja spausdinti. Tai yra numatytasis nustatymas.
„Continue Black“ (tęsti juodai): Jei gaminys nustato, kad baigėsi numatytasis spalvotų dažų kasetės naudojimo laikas, toliau spausdinama tik juodai.
 
„Adjust Alignment“ (koreguoti lygiavimą)
„Print Test Page“ (spausdinti bandomąjį puslapį)
„Adjust Tray <X>“ (koreguoti dėklą <X>)
„Print Test Page“ (spausdinti bandomąjį puslapį): Išspausdinkite bandomąjį puslapį, kuris tikrina, kaip išlygiuotas spausdintuvas.
„Adjust Tray <X>“ (koreguoti dėklą <X>): Pakoreguokite nurodyto dėklo išlygiavimą.
„Display contrast“ (ekrano kontrastas)
„Lightest“ (šviesiausiai)
„Lighter“ (šviesiau)
„Medium“ (vidutinis)
„Darker“ (tamsiau)
„Darkest“ (tamsiausiai)
 
Pasirinkite ekrano kontrasto lygį. Numatytasis nustatymas yra „Medium“ (vidutinis).
HP Color Laserjet CP2020 „System setup“ (sistemos nustatymas) meniu