„Service“ (aptarnavimas) meniu

„Service“ (aptarnavimas) meniu


Naudokite šį meniu, kad atkurtumėte numatytuosius nustatymus, valytumėte gaminį ir suaktyvintumėte specialius režimus, kurie turi įtakos spausdinimo išvesčiai.


Meniu elementas
Submeniu elementas
Aprašymas
„Cleaning mode“ (valymo režimas)
 
Naudokite šią parinktį, norėdami valyti gaminį, jei pastebite dažų dėmių arba kitokių žymių išspausdintoje išvestyje. Valymo procesas pašalina dulkes ir dažų perteklių iš popieriaus kelio.
Pasirinkus šį elementą, gaminys paprašys įdėti paprasto popieriaus į 1 dėklą ir tada paspausti OK (gerai), kad prasidėtų valymo procesas. Palaukite, kol procesas pasibaigs. Išmeskite išspausdintą puslapį.
„PowerSave“ (energijos taupymas)
 
Nustato kiek ilgai gaminys neatliks operacijos, kol neįjungs režimo PowerSave (energijos taupymas). Gaminys automatiškai išjungia režimą PowerSave (energijos taupymas), kai siųsite spausdinimo užduotį arba paspausite valdymo pulto mygtuką.
Numatytasis nustatymas yra „15 minutes“ (15 minučių).
„USB speed“ (USB sparta)
„High“ (didelė)
„Full“ (visas):
Nustato USB spartą kaip „High“ (didelė) arba „Full“ (visas):. Norėdami, kad gaminys tikrai veiktų didele sparta, turite įjungti didelę spartą ir prijungti prie EHCI pagrindinio kompiuterio valdiklio, kuris taip pat veikia didele sparta. Šis meniu elementas taip pat neparodo dabartinės gaminio veikimo spartos.
Numatytasis nustatymas yra „High“ (didelė).
„Less paper curl“ (mažesnis popieriaus susiraitymas)
„Off“ (išjungta)
„On“ (įjungta)
Jei spausdinami puslapiai pastoviai susisukę, naudokite šią parinktį, kad gaminyje nustatytumėte režimą, kuris sumažina susisukimą.
Numatytasis nustatymas yra Off (išjungtas).
„Archive print“ (archyvinis spausdinimas)
„Off“ (išjungta)
„On“ (įjungta)
Jei spausdinate puslapius, kurie bus saugomi ilgą laiką, naudokite šią parinktį, kad gaminyje nustatytumėte režimą, kuris sumažina dažų išsiliejimą ir dulkėtumą.
Numatytasis nustatymas yra Off (išjungtas).
„Restore defaults“ (atkurti numatytuosius nustatymus)
„Yes“ (taip)
„No“ (ne)
Nustato visų tinkintų nustatymų gamyklines numatytąsias vertes.
HP Color Laserjet CP2020 „Service“ (aptarnavimas) meniu