„Reports“ (ataskaitos) meniu

„Reports“ (ataskaitos) meniu


Naudokite „Reports“ (ataskaitos) meniu, kad išspausdintumėte ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie gaminį.


Meniu elementas
Aprašymas
„Demo page“ (bandomasis puslapis)
Išspausdinamas spalvotas puslapis, kuris parodo spausdinimo kokybę.
„Menu structure“ (meniu struktūra)
Išspausdinama valdymo pulto meniu išsidėstymo schema.
„Config report“ (konfigūracijos ataskaita)
Išspausdinamas visų gaminio nustatymų sąrašas. Įtraukiama informacija apie tinklą, kai gaminys prijungtas prie tinklo.
„Supplies status“ (eksploatacinių medžiagų būsena)
Išspausdinama kiekvienos spausdinimo kasetės būsena, įskaitant tokią informaciją:

Apytikris likusių puslapių skaičius

Apytikslė kiekvienos spalvos kasetės likusios eksploatacijos trukmės procentinė vertė

Dalies numeris

Išspausdintų puslapių skaičius
„Network report“ (tinklo ataskaita)
Išspausdinamas visų gaminio tinklo nustatymų sąrašas
„Usage page“ (naudojimo puslapis)
Išspausdinamas puslapis, kuriame pateikiami PCL puslapiai, PCL 6 puslapiai, HP 3 lygio „postscript“ emuliacijos puslapiai, puslapiai, kurie gaminyje užstrigo arba buvo netinkamai tiekiami, vienspalviai (nespalvoti) arba spalvoti puslapiai; ir pranešamas puslapių skaičius
„PCL font list“ (PCL šriftų sąrašas)
Išspausdinamas visų įdiegtų PCL šriftų sąrašas.
„PS font list“ (PS šriftų sąrašas)
Išspausdinamas visų įdiegtų „PostScript“ (PS) šriftų sąrašas
„PCL6 font list“ (PCL6 šriftų sąrašas)
Išspausdinamas visų įdiegtų PCL6 šriftų sąrašas.
„Color usage log“ (spalvos naudojimo žurnalas)
Išspausdinama ataskaita, kurioje pateiktas vartotojo vardas, taikomosios programos pavadinimas ir spalvos naudojimo informacija pagal kiekvieną užduotį
„Service page“ (aptarnavimo puslapis)
Išspausdinama aptarnavimo ataskaita
„Diagnostics page“ (diagnostikos puslapis)
Išspausdinami kalibravimo ir spalvos diagnostikos puslapiai
HP Color Laserjet CP2020 „Reports“ (ataskaitos) meniu