„Network config.“ (tinklo konfig.) meniu

„Network config.“ (tinklo konfig.) meniu


Naudokite šį meniu, kad nustatytumėte tinklo konfigūracijos nustatymus.


Meniu elementas
Submeniu elementas
Aprašymas
„TCP/IP config“ (TCP/IP konfigūracija)
„Automatic“ (automatinis)
„Manual“ (rankinis)
Pasirinkite „Automatic“ (automatinis), kad automatiškai sukonfigūruotumėte visus TCP/IP nustatymus.
Pasirinkite „Manual“ (rankinis), kad rankiniu būdu sukonfigūruotumėte IP adresus, potinklio šabloną ir numatytąją tinklo sąsają.
Numatytasis nustatymas yra „Automatic“ (automatinis).
„Auto crossover“ (automatinis perėjimas)
„On“ (įjungta)
„Off“ (išjungta)
Šis elementas naudojamas, kai gaminys tiesiogiai prijungiamas prie asmeninio kompiuterio, naudojant „Ethernet“ kabelį (gali reikėti nustatyti į „On“ (įjungta) arba „Off“ (išjungta), priklausomai nuo naudojamo kompiuterio).
Numatytasis nustatymas yra „On“ (įjungta).
„Network services“ (tinklo paslaugos)
IPv4
IPv6
DHCPv6
Šį elementą naudoja tinklo administratorius, kad apribotų gaminiui suteiktas tinklo paslaugas.
„On“ (įjungta)
„Off“ (išjungta)
Visų elementų numatytasis nustatymas yra „On“ (įjungta).
„Show IP address“ (rodyti IP adresą)
„No“ (ne)
„Yes“ (taip)
„No“ (ne): Valdymo pulto ekrane nebus rodomas gaminio IP adresas.
„Yes“ (taip): Valdymo skydelio ekrane pakaitomis bus rodomas gaminio IP adresas ir eksploatacinių medžiagų informacija. Esant klaidos būsenai IP adresas nerodomas.
Numatytasis nustatymas yra „No“ (ne).
„Link speed“ (ryšio sparta)
„Automatic“ (automatinis) (numatytasis)
„10T Full“ (10T visas)
„10T Half“ (10T pusė)
„100TX Full“ (100TX visas)
„100TX Half“ (100TX pusė)
Jei reikia, ryšio spartą leidžia nustatyti rankiniu būdu.
Nustačius ryšio spartą, gaminys automatiškai paleidžiamas iš naujo.
„Restore defaults“ (atkurti numatytuosius nustatymus)
 
Paspauskite OK (gerai), kad atkurtumėte tinklo konfigūracijos nustatymų numatytąsias vertes.
HP Color Laserjet CP2020 „Network config.“ (tinklo konfig.) meniu