Meniu naudojimas

Meniu naudojimas


1.
Paspauskite OK (gerai), kad atidarytumėte meniu.
2.
Paspauskite rodyklės kairėn (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Meniu naudojimas) arba rodyklės dešinėn (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Meniu naudojimas) mygtuką, norėdami judėti sąrašais.
3.
Paspauskite OK (gerai), kad pasirinktumėte atitinkamą parinktį. Šalia aktyvios pasirinkties rodoma žvaigždutė (*).
4.
Paspauskite rodyklės atgal (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Meniu naudojimas) mygtuką, norėdami slinkti atgal per submeniu.
5.
Paspauskite X, kad išeitumėte iš meniu neišsaugodami jokių pakeitimų.

Toliau pateiktuose skyriuose aprašomos kiekvieno pagrindinio meniu parinktys:


„Reports“ (ataskaitos) meniu

„System setup“ (sistemos nustatymas) meniu

„Network config.“ (tinklo konfig.) meniu

„Service“ (aptarnavimas) meniu
HP Color Laserjet CP2020 Meniu naudojimas