Įdėtojo tinklo serverio dalys

Įdėtojo tinklo serverio dalys


Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi pagrindiniai įdėtojo tinklo serverio langai.


Skirtukas arba dalis
Aprašymas
Skirtukas būsena
Pateikiama informacija apie gaminį, būseną ir konfigūraciją.

Įrenginio būsena: Rodoma gaminio būsena ir likęs HP eksploatacinių medžiagų kiekis; kai rodoma 0%, numatytasis eksploatacinių medžiagų naudojimo laikas yra pasibaigęs.

Eksploatacinių medžiagų būsena: Rodomas apytikslis likusių HP eksploatacinių medžiagų kiekis; kai rodoma 0%, numatytasis tam tikros eksploatacinės medžiagos naudojimo laikas yra pasibaigęs. Šiame puslapyje taip pat pateikiami eksploatacinių medžiagų dalių numeriai.

Įrenginio konfigūravimas: rodoma informacija iš gaminio Konfigūravimo puslapio.

Tinklo suvestinė: rodoma informacija iš gaminio Tinklo konfigūravimo puslapio.

Spausdinti informacijos puslapius: leidžia spausdinti PCL, PCL6, PS šriftų sąrašus ir eksploatacinių medžiagų būsenos puslapį, kurį sukuria gaminys.

Spalvų naudojimo užduočių žurnalas: rodomos visos vartotojo spalvinio spausdinimo užduotys.

Įvykių žurnalas: rodomas visų gaminio įvykių ir klaidų sąrašas.

Mygtukas techninė pagalba: pateikia nuorodą į gaminio techninės pagalbos puslapį. Mygtukas techninė pagalba gali būti apsaugotas slaptažodžiu; žr. Slaptažodžio nustatymas

Mygtukas pirkti eksploatacines medžiagas: pateikiama nuoroda į puslapį, kuriame gaminiui galima užsakyti eksploatacinių medžiagų. Mygtukas pirkti eksploatacines medžiagas gali būti apsaugotas slaptažodžiu; žr. Slaptažodžio nustatymas
Skirtukas parametrai
Suteikia galimybę sukonfigūruoti gaminį naudojantis kompiuteriu.

Įrenginio informacija: leidžia suteikti gaminiui pavadinimą ir paskirti jam inventoriaus numerį. Įveskite pagrindinį adresatą, kuris gaus informaciją apie gaminį.

Popieriaus tvarkymas: leidžia pakeisti numatytuosius gaminio popieriaus tvarkymo nustatymus.

Spausdinimas: leidžia pakeisti numatytuosius gaminio spausdinimo nustatymus.

PCL 5c: leidžia pakeisti numatytuosius PLC 5c gaminio nustatymus.

PostScript: leidžia pakeisti numatytuosius gaminio „Postcript“ nustatymus.

Spausdinimo kokybė: leidžia pakeisti numatytuosius gaminio spausdinimo kokybės nustatymus, įskaitant ir kalibravimo parametrus.

Spausdinimo tankis: leidžia pakeisti kiekvienos medžiagos kontrastų, paryškinimų, pustonių ir šešėlių vertes.

Popieriaus tipai: leidžia sukonfigūruoti spausdinimo režimus, kurie atitinka gaminiui tinkamų spausdinimo medžiagų tipus.

Sistemos sąranka: leidžia pakeisti numatytuosius gaminio sistemos nustatymus.

Techninė priežiūra: leidžia pradėti gaminio valymo procedūrą.

Mygtukas techninė pagalba: Pateikia saitą į gaminio techninės pagalbos puslapį. Mygtukas techninė pagalba gali būti apsaugotas slaptažodžiu.

Mygtukas pirkti eksploatacines medžiagas: Pateikiamas saitas į puslapį, kuriame gaminiui galima užsakyti eksploatacinių medžiagų. Mygtukas pirkti eksploatacines medžiagas gali būti apsaugotas slaptažodžiu.
HP Color Laserjet CP2020 note Įdėtojo tinklo serverio dalys PASTABA:

Skirtukas nustatymai: gali būti apsaugotas slaptažodžiu; žr. Slaptažodžio nustatymas. Jei šis gaminys prijungtas prie tinklo, prieš keisdami šio skirtuko nustatymus, būtinai pasitarkite su spausdintuvo administratoriumi.

Skirtukas tinklo parametrai
Suteikia galimybę naudojantis kompiuteriu pakeisti tinklo parametrus.
Tinklo administratoriai gali naudoti šį skirtuką su tinklu susijusiems gaminio nustatymams valdyti, kai gaminys prijungtas prie IP tinklo.
HP Color Laserjet CP2020 note Įdėtojo tinklo serverio dalys PASTABA:

Skirtukas tinklo parametrai gali būti apsaugotas slaptažodžiu; žr. Slaptažodžio nustatymas.

HP Color Laserjet CP2020 Įdėtojo tinklo serverio dalys