Informaciniai puslapiai

Informaciniai puslapiai


Naudokite valdymo skydelį, jei norite išspausdinti informacinius puslapius, kuriuose pateikiama informacijos apie gaminį ir jo dabartinius nustatymus.

1.
Paspauskite OK (gerai), kad atidarytumėte meniu.
2.
Paspauskite rodyklės kairėn (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Informaciniai puslapiai) arba rodyklės dešinėn (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Informaciniai puslapiai) mygtuką, norėdami surasti ataskaitos, ir tada paspauskite OK (gerai).
3.
Paspauskite rodyklės kairėn (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Informaciniai puslapiai) arba rodyklės dešinėn (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Informaciniai puslapiai) mygtuką, norėdami pasižvalgyti po ataskaitas, tada paspauskite OK (gerai), kad išspausdintumėte ataskaitą.
4.
Paspauskite X, kad išeitumėte iš meniu.

Yra tokie informaciniai puslapiai:


„Demo page“ (bandomasis puslapis)

„Menu structure“ (meniu struktūra)

„Configuration page“ (konfigūracijos puslapis)

„Supplies status page“ (eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis)

„Network configuration page“ (tinklo konfigūracijos puslapis)

„Usage report“ (naudojimo ataskaita)

„PCL font list“ (PCL šriftų sąrašas)

„PS font list“ (PS šriftų sąrašas)

„PCL6 font list“ (PCL6 šriftų sąrašas)

„Color usage report“ (spalvų naudojimo ataskaita)

„Service report“ (paslaugos ataskaita)

„Diagnostics report“ (diagnostikos ataskaita)
HP Color Laserjet CP2020 Informaciniai puslapiai