Kitos nuorodos

Kitos nuorodos


Šiame skyriuje yra saitai, kuriais naudodamiesi galite prisijungti prie interneto. Norėdami naudotis šiais saitais, turite turėti interneto prieigą. Jei internetu naudojatės per telefono ryšį ir pirmą kartą atidarius „HP ToolboxFX“ prie svetainės prisijungti nepavyko, iš pradžių turite prisijungti prie interneto, nes tik tada galėsite apsilankyti šiose interneto svetainėse. Prisijungiant gali tekti uždaryti „HP ToolboxFX“ ir vėliau ją vėl atidaryti.


HP skubi techninė pagalba. Prisijungiama prie HP skubios techninės pagalbos svetainės.

techninė pagalba ir trikčių šalinimas. Prisijungiama prie gaminio techninės pagalbos svetainės, kurioje galite ieškoti informacijos apie konkrečios problemos sprendimą.

gaminio registravimas. Prisijungiama prie HP gaminio registravimo interneto svetainės.
HP Color Laserjet CP2020 Kitos nuorodos