Įrenginio nustatymai

Įrenginio nustatymai


Aplanke įrenginio nustatymai yra nuorodos į šiuos pagrindinius puslapius:


įrenginio informacija. Peržiūrėti informaciją, tokią kaip gaminio aprašas ir informaciją apie asmenį, į kurį galite kreiptis.

Paper Handling (popieriaus tvarkymas). Konfigūruokite dėklus arba pakeiskite gaminio popieriaus apdorojimo parametrus, pvz., numatytąjį popieriaus formatą ir numatytąjį popieriaus tipą.

Printing (spausdinimas). Galite pakeisti numatytuosius gaminio spausdinimo parametrus, pvz., kopijų skaičių ir popieriaus kryptį.

PCL5c. Pakeisti PCL nustatymus.

PostScript. Pakeisti PS nustatymus.

Print Quality (spausdinimo kokybė). Pakeisti spausdinimo kokybės nustatymus.

Print Density (spausdinimo tankis). Pakeiskite spausdinimo tankio nustatymus, pvz., kontrastą, paryškinimus, vidutinius tonus ir šešėlius.

Paper Types (popieriaus tipai). Pakeiskite kiekvienos spausdinimo medžiagos tipui, pvz., firminiams blankams, perforuotam arba blizgiam popieriui, skirto režimo nustatymus.

System Setup (sistemos sąranka). Pakeiskite sistemos nustatymus, pvz., įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimą ir automatinį tęsimą. Pakeiskite Cartridge low threshold (kasetėje mažai esančio dažo slenkstis) nustatymą, kuris nustato dažų lygį, kuris sukelia įspėjimą apie mažą dažų lygį.

Save/Restore Settings (išsaugoti/atkurti nustatymus). Išsaugo dabartinius gaminio nustatymus jūsų kompiuteryje faile. Naudokite šį failą, jei norite įkelti tuos pačius nustatymus į kitą gaminį ar atkurti šiuos nustatymus gaminiui vėliau.

Password (slaptažodis). Nustatykite slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginio nustatymus. Kai buvo nustatytas slaptažodis, vartotojų paprašys įvesti slaptažodį, prieš jiems leidžiant keisti įrenginio nustatymus. Šis slaptažodis yra toks pats, kaip ir integruotojo interneto serverio slaptažodis.

Šiame skyriuje pateikta informacija tokiomis temomis:

HP Color Laserjet CP2020 Įrenginio nustatymai