„Set up Status Alerts“ (būsenos įspėjimų sąranka)

„Set up Status Alerts“ (būsenos įspėjimų sąranka)


Naudokite, kad nustatytumėte gaminį taip, kad siųstų įspėjimus į kompiuterį, kai užstringa popierius, HP spausdinimo kasetėje lieka maži dažų kiekiai, naudojama ne HP spausdinimo kasetė, tušti įvesties dėklai ir parodomi specifiniai klaidų pranešimai.

Pasirinkite, kad gautumėte iššokančius, sistemos juostos piktogramos, darbalaukio įspėjimus arba bet kokią šių įspėjimų kombinaciją. Iššokantys ir darbalaukio įspėjimai rodomi tik tada, kaip gaminys spausdina iš kompiuterio, kuriame nustatyti įspėjimai. Darbalaukio įspėjimai bus rodomi tik laikinai ir dings automatiškai.

Pakeiskite kasetėje mažai esančio dažo slenkstis nustatymą, kuris nustato dažų lygį, kuris sukelia įspėjimą apie mažą dažų lygį, puslapyje sistemos sąranka.

HP Color Laserjet CP2020 note „Set up Status Alerts“ (būsenos įspėjimų sąranka) PASTABA:

Jei norite, kad pakeitimai būtų taikomi, turite spustelėti taikyti.

HP Color Laserjet CP2020 „Set up Status Alerts“ (būsenos įspėjimų sąranka)