HP pranešimų apie sukčiavimą specialioji telefono linija ir interneto svetainė

HP pranešimų apie sukčiavimą specialioji telefono linija ir interneto svetainė


Įdiegę HP spausdinimo kasetę ir valdymo pulte pasirodžius pranešimui, kad kasetė pagaminta ne HP, skambinkite į HP pranešimų apie sukčiavimą specialiąją telefono liniją (1-877-219-3183, nemokama Šiaurės Amerikoje) arba kreipkitės adresu: www.hp.com/go/anticounterfeit. HP padės nustatyti, ar kasetė yra originali ir imsis priemonių problemai išspręsti.

Spausdinimo kasetė gali būti ne originali HP spausdinimo kasetė, jei pastebite tokius dalykus:


Kyla daug problemų dėl spausdinimo kasetės.

Kasetė atrodo ne taip, kaip įprasta (pvz., trūksta oranžinio galiuko arba pakuotė skiriasi nuo HP pakuotės).
HP Color Laserjet CP2020 HP pranešimų apie sukčiavimą specialioji telefono linija ir interneto svetainė