Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas


1.
Išjunkite gaminį ir atjunkite visus maitinimo bei sąsajos kabelius.
2.
Dešinėje gaminio pusėje atidarykite DIMM prieigos dureles.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

3.
Nuimkite DIMM prieigos dureles.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

4.
Norėdami pakeisti šiuo metu įdiegtą DIMM modulį, atlenkite kiekvienoje DIMM lizdo pusėje esančius fiksatorius, pakelkite DIMM modulį kampu ir ištraukite.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

5.
Naują DIMM modulį išimkite iš antistatinės pakuotės, tada apatiniame jo krašte suraskite įstatymo išpjovą.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

6.
Laikydami DIMM modulį už kraštų, jo išpjovą išlygiuokite DIMM lizdo iškilimo atžvilgiu.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

7.
Stumkite DIMM modulį, kol užsifiksuos abu fiksatoriai. Tinkamai įdėjus, metaliniai kontaktai būna nematomi.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

HP Color Laserjet CP2020 note Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas PASTABA:

Jei nepavyksta įdėti DIMM modulio, patikrinkite, ar jo apačioje esanti išpjova yra ties lizdo iškilimu. Jei ir tada nepavyksta, įsitikinkite, ar naudojate tinkamą DIMM tipą.

8.
Vėl uždėkite DIMM prieigos dureles.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

9.
Uždarykite DIMM prieigos dureles.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas

10.
Vėl prijunkite maitinimo kabelį arba USB tinklo kabelį, tada įjunkite gaminį.
11.
Įdėję atminties DIMM modulį, žr. Atminties įgalinimas.
HP Color Laserjet CP2020 Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas