Spausdinimo užduoties atšaukimas programinės įrangos programa

Spausdinimo užduoties atšaukimas programinės įrangos programa


Trumpai ekrane gali pasirodyti dialogo langas, kurio parinktis leidžia atšaukti spausdinimo užduotį.

Jei naudodamiesi programine įranga į gaminį išsiuntėte kelias užklausas, jos gali būti įtrauktos į spausdinimo eilę (pvz., „Windows Print Manager“). Specialių instrukcijų, kaip atšaukti spausdinimo užklausą kompiuteriu, ieškokite programinės įrangos dokumentacijoje.

Jei spausdinimo užduotis įtraukta į spausdinimo užduočių eilę (kompiuterio atmintyje) arba į spausdinimo kaupą („Windows 2000“, „XP“ arba „Vista“), ištrinkite ją iš ten.

Jei naudojate „Windows 2000“, „Windows XP“ arba Windows Vista“, spustelėkite Start (pradėti) ir tada spustelėkite Printers and Faxes (spausdintuvai ir fakso aparatai); arba spustelėkite Start (pradėti), spustelėkite Control Panel (valdymo skydelis) ir tada spustelėkite Printers and Faxes (spausdintuvai ir fakso aparatai). Du kartus spustelėkite spausdintuvo piktogramą, jei norite atidaryti spausdinimo kaupą. Pasirinkite spausdinimo užduotį, kurią norite atšaukti, tada meniu Document (dokumentas) paspauskite Cancel (atšaukti) arba Delete (ištrinti). Jei spausdinimo užduotis neatšaukiama, gali reikėti išjungti ir iš naujo paleisti kompiuterį.

HP Color Laserjet CP2020 Spausdinimo užduoties atšaukimas programinės įrangos programa