Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas

Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas


Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Paper/Quality (popierius/kokybė).

Kaip
Atliktini veiksmai
Pasirinkti popieriaus dydį
Pasirinkite dydį iš išskleidžiamojo sąrašo Paper size (popieriaus dydis).
Pasirinkti pasirinktinį popieriaus dydį
a) Spustelėkite Custom (pasirinktinis). Atidaromas dialogo langas Custom Paper Size (pasirinktinis popieriaus dydis). b) Įveskite pasirinktinio dydžio pavadinimą, nurodykite matmenis ir spustelėkite OK (gerai).
Pasirinkti popieriaus šaltinį
Pasirinkite dėklą iš išskleidžiamojo sąrašo Paper source (popieriaus šaltinis).
Pasirinkti popieriaus tipą
Pasirinkite tipą iš išskleidžiamojo sąrašo Paper type (popieriaus tipas).
Spausdinti viršelius ant kitokio popieriaus
Pirmą ir paskutinį puslapį spausdinti ant kitokio popieriaus
a) Srityje Special pages (specialūs puslapiai) spustelėkite Covers (viršeliai) arba Print pages on different paper (spausdinti puslapius ant kitokio popieriaus), tada spustelėkite Settings (nustatymai). b) Pasirinkite parinktį, norėdami spausdinti tuščią arba iš anksto išspausdintą priekio viršelį, galo viršelį arba abu. Arba pasirinkite parinktį, kad spausdintumėte pirmą ir paskutinį puslapį ant kitokio popieriaus. c) Pasirinkite parinktis iš išskleidžiamųjų sąrašų Paper source (popieriaus šaltinis) ir Paper type (popieriaus tipas), tada spustelėkite Add (pridėti). d) Spustelėkite OK (gerai).
HP Color Laserjet CP2020 Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas