Papildomų spausdinimo parinkčių nustatymas

Papildomų spausdinimo parinkčių nustatymas


Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Advanced (papildomas).

Kaip
Atliktini veiksmai
Pasirinkti papildomas spausdinimo parinktis
Bet kuriame skyriuje spustelėkite esamą nustatymą, kad aktyvintumėte išskleidžiamąjį sąrašą ir pakeistumėte nustatymą.
Pakeisti spausdinamų kopijų skaičių
HP Color Laserjet CP2020 note Papildomų spausdinimo parinkčių nustatymas PASTABA:

Jei naudojama programinė įranga nepateikia būdo spausdinti tam tikrą kopijų skaičių, jį galite pakeisti tvarkyklėje.

Šio nustatymo keitimas paveikia visų spausdinimo užduočių kopijų skaičių. Baigus spausdinti užduotį, atstatykite šį nustatymą į pradinę reikšmę..

Atidarykite skyrių Paper/Output (popierius/išeiga), tada įveskite norimų spausdinti kopijų skaičių. Jei pasirinkote 2 ar daugiau kopijų, galite pasirinkti parinktį, kad grupuotumėte puslapius.
Spalvotą tekstą geriau spausdinti juodai, o ne pilkio atspalviais
a) Atidarykite sekciją Document Options (dokumento parinktys), tada atidarykite sekciją Printer Features (spausdintuvo funkcijos). b) Išskleidžiamajame sąraše Print All Text as Black (visą tekstą spausdinti juodai) pasirinkite Enabled (įjungta).
Įdėti firminį blanką arba iš anksto išspausdintą puslapį taip pat, atliekant kiekvieną užduotį, nesvarbu, jei spausdinama ant vienos ar ant abiejų puslapio pusių
a) Atidarykite sekciją Document Options (dokumento parinktys), tada atidarykite sekciją Printer Features (spausdintuvo funkcijos). b) Išskleidžiamajame sąraše Alternative Letterhead Mode (alternatyvaus firminio blanko režimas) pasirinkite On (įjungta). c) Naudodami gaminį, popierių įdėkite taip pat, kaip įdėtumėte spausdindami ant abiejų pusių.
Keisti puslapių spausdinimo tvarką
a) Atidarykite sekciją Document Options (dokumento parinktys), tada atidarykite sekciją Printer Features (spausdintuvo funkcijos). b) Išskleidžiamajame sąraše Page Order (puslapių seka) pasirinkite Front to Back (iš priekio atgal), norėdami puslapius spausdinti ta pačia tvarka, kokia jie yra dokumente, arba pasirinkite Back to Front (iš galo pirmyn), norėdami spausdinti puslapius atvirkštine tvarka.
HP Color Laserjet CP2020 Papildomų spausdinimo parinkčių nustatymas