Dokumentų efektų nustatymas

Dokumentų efektų nustatymas


Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Effects (efektai).

Kaip
Atliktini veiksmai
Pritaikyti puslapio mastelį prie pasirinkto popieriaus dydžio.
Spustelėkite Print document on (spausdinti dokumentą ant), tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite dydį.
Pritaikyti puslapio mastelį, kad būtų rodoma tikrojo dydžio procentinė išraiška.
Spustelėkite % of actual size (tikro dydžio %), tada įveskite procentus arba koreguokite slenkančią juostą.
Spausdinti vandens ženklą
a) Išskleidžiamajame sąraše Watermarks (vandens ženklai) pasirinkite vandens ženklą. b) Norėdami vandens ženklą spausdinti tik pirmajame puslapyje, spustelėkite First page only (tik pirmame puslapyje). Kitu atveju, vandens ženklas spausdinamas kiekviename puslapyje.
Pridėti arba redaguoti vandens ženklus
HP Color Laserjet CP2020 note Dokumentų efektų nustatymas PASTABA:

Norint, kad tai veiktų, spausdintuvo tvarkyklė turi būti jūsų kompiuteryje.

a) Srityje Watermarks (vandens ženklai) spustelėkite Edit (redaguoti). Atidaromas dialogo langas Watermark Details (vandens ženklų informacija). b) Nurodykite vandens ženklo nustatymus ir spustelėkite OK (gerai).
HP Color Laserjet CP2020 Dokumentų efektų nustatymas