Dokumento užbaigimo parinkčių nustatymas

Dokumento užbaigimo parinkčių nustatymas


Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Finishing (užbaigimas).

Kaip
Atliktini veiksmai
Spausdinti ant abiejų pusių (abipusis)
Spustelėkite Print on both sides (spausdinti ant abiejų pusių). Susegę dokumentus palei viršutinį kraštą, spustelėkite Flip pages up (apversti puslapius aukštyn).
Spausdinti brošiūrą
a) Spustelėkite Print on both sides (spausdinti ant abiejų pusių). b) Išskleidžiamajame sąraše Booklet layout (brošiūros maketas) spustelėkite Left binding (susegimas kairėje) arba Right binding (susegimas dešinėje). Parinktis Pages per sheet (puslapių lape) automatiškai pakeičiama į 2 pages per sheet (2 puslapiai lape).
Spausdinti kelis puslapius lape
a) Išskleidžiamajame sąraše Pages per sheet (puslapių lape) pasirinkite puslapių lape skaičių. b) Pasirinkite teisingas Print page borders (spausdinti puslapio rėmelius), Page order (puslapių tvarka), and Orientation (padėtis) parinktis.
Pasirinkti puslapio padėtį
a) Srityje Orientation (padėtis) spustelėkite Portrait (vertikalus) arba Landscape (horizontalus). b) Norėdami spausdinti puslapio vaizdą atvirkščiai, spustelėkite Rotate by 180 degrees (pasukti 180 laipsnių).
HP Color Laserjet CP2020 Dokumento užbaigimo parinkčių nustatymas