Valdymo pulto ir būsenos pranešimai

Valdymo pulto ir būsenos pranešimai


Valdymo pulto pranešimai rodo dabartinę gaminio būseną arba situacijas, kurioms esant gali reikėti atlikti tam tikrus veiksmus.

Būsenos pranešimai pasirodo kompiuterio ekrane (greta valdymo pulto pranešimų), kai gaminyje yra tam tikrų trikčių. Jei rodomas būsenos pranešimas, pateiktos lentelės stulpelyje Status alert (būsenos įspėjimas) pasirodo HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai.

Valdymo pulto pranešimai pasirodo laikinai, ir jums gali reikėti patvirtinti pranešimą paspaudžiant OK (gerai), kad spausdinimas būtų atnaujintas, arba paspaudžiant X, kad užduotis būtų atšaukta. Esant tam tikriems pranešimams, užduotis gali būti nepabaigta arba gali nukentėti spausdinimo kokybė. Jei pranešimas yra susijęs su spausdinimu ir yra įjungta automatinio tęsimo funkcija, gaminys bandys tęsti spausdinimo užduotį be patvirtinimo, praėjus 10 sekundžių nuo pranešimo pasirodymo.

Kai kurių pranešimų atveju problemą galima išspręsti iš naujo paleidžiant gaminį. Jei kritinė klaida išlieka, gaminiui gali prireikti techninės apžiūros.

Būsenos įspėjimas
Valdymo pulto pranešimas
Aprašymas
Rekomenduojami veiksmai
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Galinės „Door open“ (atidarytos durelės)
Atidarytos gaminio galinės durelės.
Uždarykite dureles.
Įdėta autentiška HP eksploatacinė medžiaga
Įtaisyta autentiška HP eksploatacinė medžiaga. Šis pranešimas trumpai pasirodys įdėjus eksploatacinę medžiagą, tada jį pakeis pranešimas „Ready“ (parengtas).
Nereikia atlikti jokių veiksmų.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Naudojama naudota eksploatacinė medžiaga
Norėdami priimti „Press [OK]“ (paspauskite [gerai])
Įdėta naudota spausdinimo kasetė.
Norėdami tęsti, paspauskite OK (gerai).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Naudojama panaudota <spalva> kasetė
Aptikta ir priimta naudota spausdinimo kasetė.
Nereikia atlikti jokių veiksmų.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Naudojamos naudotos eksploatacinės medžiagos
Įdėtos naudotos spausdinimo kasetės.
Nereikia atlikti jokių veiksmų.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Naudojamos ne HP eksploatacinės medžiagos
Naudojama ne HP eksploatacinė medžiaga.
Šis pranešimas laikinas ir pranyks po kelių sekundžių.
Jei manote, kad įsigijote HP eksploatacinę medžiagą, apsilankykite adresu: www.hp.com/go/anticounterfeit.
HP garantija netaikoma techninės priežiūros ar remonto darbams, kuriuos tenka atlikti dėl to, kad buvo naudojamos ne HP eksploatacinės medžiagos.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Neteisinga <spalva> padėtis
Spausdinimo kasetė įstatyta ne į tą lizdą.
Įsitikinkite, kad kiekviena spausdinimo kasetė įstatyta į tinkamą lizdą. Iš priekio į galą spausdinimo kasetės įstatomos tokia tvarka: juoda, žalsvai žydra, rausvai raudona, geltona.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Pašalinkite gabenimo apsaugas nuo <spalva> kasetės
Spausdinimo kasetės gabenimo apsauga nenuimta.
Patikrinkite, ar pašalinta spausdinimo kasetės gabenimo apsauga.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Priekinės „Door open“ (atidarytos durelės)
Atidarytos gaminio priekinės durelės.
Uždarykite dureles.
Rankinis dvipusis spausdinimas
Įdėkite popieriaus į dėklą Nr. „Press [OK]“ (paspauskite [gerai])
Atliekant rankinio dvipusio spausdinimo užduotį, yra išspausdinta pirmoje pusėje, reikia įdėti lapą, kad būtų išspausdinta antroje pusėje.
Įdėkite lapą į nurodytą dėklą spausdinamąja puse į viršų, puslapio viršus turi būti toliau nuo jūsų, ir paspauskite OK (gerai).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
Spausdinimo triktis
„Press [OK]“ (paspauskite [gerai]) Jei klaida kartojasi, išjunkite, tada įjunkite
Gaminys negali apdoroti puslapio.
Paspauskite Gerai, jei norite tęsti užduotį, bet tai gali turėti įtakos spaudiniui.
Jei klaida išlieka, išjunkite maitinimą ir vėl įjunkite. Iš naujo siųskite spausdinimo užduotį.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„10.00.XX Supply error“ (10.00.XX tiekimo klaida)
Nepavyko nuskaityti vienos iš spausdinimo kasečių tiekimo atminties arba jos nėra.

10.0000 = juodų dažų tiekimo atminties klaida

10.0001 = žalsvai žydrų dažų tiekimo atminties klaida

10.0002 = rausvai raudonų dažų tiekimo atminties klaida

10.0003 = geltonų dažų tiekimo atminties klaida
Iš naujo įdėkite spausdinimo kasetę.
Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.
Jei problema išlieka, pakeiskite kasetę.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„10.10.XX Supply error“ (10.10.XX tiekimo klaida)

10.1000 = nėra juodų dažų tiekimo atminties

10.1001 = nėra žalsvai žydrų dažų tiekimo atminties

10.1002 = nėra rausvai raudonų dažų tiekimo atminties

10.1003 = nėra geltonų dažų tiekimo atminties
Patikrinkite el. etiketę. Jeigu ji sulaužyta ar sugadinta, pakeiskite kasetę.
Patikrinkite, ar kasetė įdėta tinkamoje vietoje.
Išimkite kasetę, įdėkite iš naujo ir iš naujo įjunkite gaminį.
Jeigu įvyko spalvotų dažų kasetės klaida, bandykite sukeisti ją su dėkle esančia kitos spalvos dažų kasete. Jeigu pasirodo toks pats pranešimas, gali būti variklio problemų. Jeigu pasirodys kitoks 10.10.XX pranešimas, pakeiskite kasetę.
„49 Error“ (49 klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įvyko vidinė gaminio klaida.
Išjunkite gaminį, palaukite bent 30 sekundžių, tada gaminį įjunkite ir palaukite, kol baigsis iniciacija.
Jei naudojate apsaugą nuo viršįtampių, pašalinkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį lizdą. Įjunkite gaminio maitinimą.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„50.X Fuser error“ (50.X kaitintuvo klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įvyko gaminio kaitintuvo klaida.
Išjunkite gaminį, palaukite bent 30 sekundžių, tada gaminį įjunkite ir palaukite, kol baigsis iniciacija.
Išjunkite gaminį, palaukite bent 25 minutes ir vėl įjunkite.
Jei naudojate apsaugą nuo viršįtampių, pašalinkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį lizdą. Įjunkite gaminio maitinimą.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„51.XX Error“ (51.XX klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įvyko vidinė gaminio įrangos klaida.
Išjunkite gaminį, palaukite bent 30 sekundžių, tada gaminį įjunkite ir palaukite, kol baigsis iniciacija.
Jei naudojate apsaugą nuo viršįtampių, pašalinkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį lizdą. Įjunkite gaminį.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„54.X Error“ (54.X klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įvyko vieno iš vidinių gaminio jutiklių klaida.

54.15 = geltona

54.16 = rausvai raudona

54.17 = žalsvai žydra

54.18 = juoda
1.
Atidarykite kasečių dėklo dureles ir ištraukite kasečių dėklą.
2.
Apžiūrėkite atitinkamos kasetės baltą mechanizmą. Jis yra dešinėje kasetės pusėje.
3.
Lėtai stumtelėkite mechanizmą pirmyn ir atgal. Jį stumiant pakils juoda vėliavėlė. Ji turi judėti sklandžiai. Jeigu taip nėra, stumtelėkite dar kartą, kad atlaisvintumėte galimą kliūtį.
4.
Įstumkite kasečių dėklą ir uždarykite kasečių dėklo dureles.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„55.X Error“ (55.X klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įvyko vidinė gaminio klaida.
Išjunkite gaminį, palaukite bent 30 sekundžių, tada gaminį įjunkite ir palaukite, kol baigsis iniciacija.
Jei naudojate apsaugą nuo viršįtampių, pašalinkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį lizdą. Įjunkite gaminio maitinimą.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„57.X Fan error“ (57 ventiliatoriaus klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įvyko gaminio vidinio ventiliatoriaus klaida.
Išjunkite gaminį, palaukite bent 30 sekundžių, tada gaminį įjunkite ir palaukite, kol baigsis iniciacija.
Jei naudojate apsaugą nuo viršįtampių, pašalinkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį lizdą. Įjunkite gaminio maitinimą.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„59.X Error“ (59.X klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įvyko vieno iš gaminio variklių klaida.
Išjunkite gaminį, palaukite bent 30 sekundžių, tada gaminį įjunkite ir palaukite, kol baigsis iniciacija.
Jei naudojate apsaugą nuo viršįtampių, pašalinkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį lizdą. Įjunkite gaminio maitinimą.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
„79 Error“ (79 klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įvyko vidinė gaminio integruotos programinės įrangos klaida.
Išjunkite gaminį, palaukite bent 30 sekundžių, tada gaminį įjunkite ir palaukite, kol baigsis iniciacija.
Jei naudojate apsaugą nuo viršįtampių, pašalinkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį lizdą. Įjunkite gaminio maitinimą.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
„79 Service error“ (79 aptarnavimo klaida)
„Turn off then on“ (išjungti, tada įjungti)
Įstatytas nesuderinamas DIMM modulis.
1.
Išjunkite gaminio maitinimą.
2.
Įstatykite gaminio palaikomą DIMM modulį. Tinkamų DIMM modulių sąrašą žr. Aptarnavimas ir pagalba. DIMM įdėjimo instrukcijas žr. Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas.
3.
Įjunkite gaminį.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
„Device error“ (įrenginio klaida)
„Press [OK]“ (paspauskite [gerai])
Įvyko vidinė klaida.
Paspauskite OK (gerai), jei norite tęsti užduotį.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Incorrect supplies“ (netinkamos medžiagos)
Daugiau nei viena spausdinimo kasetė įstatyta į netinkamą lizdą.
Įsitikinkite, kad kiekviena spausdinimo kasetė įstatyta į tinkamą lizdą. Iš priekio į galą spausdinimo kasetės įstatomos tokia tvarka: juoda, žalsvai žydra, rausvai raudona, geltona.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Install <Color> cartridge“ (įstatyti <Color> kasetę)
Kasetė neįstatyta arba netinkamai įstatyta.
Įstatykite spausdinimo kasetę. Žr. Pakeiskite spausdinimo kasetes.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Invalid driver“ (netinkama tvarkyklė)
„Press [OK]“ (paspauskite [gerai])
Naudojate netinkamą spausdintuvo tvarkyklę.
Pasirinkite tinkamą spausdintuvo tvarkyklę.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Jam in <location>“ (strigtis <location>)
Gaminys aptiko strigtį.
Pašalinkite strigtį nurodytoje vietoje. Užduotis turėtų būti atliekama toliau. Jei užduotis nėra tęsiama, pabandykite spausdinti iš naujo.
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Jam in tray <X>“ (strigtis dėkle <X>)
Pašalinkite strigtį ir „Press [OK]“ (paspauskite [gerai])
Gaminys aptiko strigtį.
Pašalinkite strigtį nurodytoje vietoje ir paspauskite OK (gerai).
Jei pranešimas išlieka, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Load paper“ (įdėti popierių)
Visi dėklai tušti.
Įdėkite spausdinimo medžiagos.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Load tray # <TYPE> <SIZE>“ (į # dėklą įdėti <TYPE> <SIZE>)
Dėklas sukonfigūruotas spausdinimo medžiagos tipui ir formatui, kurių reikia spausdinimo užduočiai, bet dėklas yra tuščias.
Į dėklą įdėkite reikiamą spausdinimo medžiagą arba paspauskite OK (gerai), jei norite naudoti kitame dėkle esančią spausdinimo medžiagą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Load tray 1 <TYPE> <SIZE>“ (į 1 dėklą įdėti <TYPE> <SIZE>)
Reikalaujamai spausdinimo užduočiai nesukonfigūruotas joks dėklas, tinkamas reikiamam spausdinimo medžiagos tipui ir formatui.
Į 1 dėklą įdėkite reikiamą spausdinimo medžiagą arba paspauskite OK (gerai), jei norite naudoti kitame dėkle esančią spausdinimo medžiagą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Load tray 1 plain <SIZE>“ (į 1 dėklą įdėti paprasto <SIZE>)
„Cleaning mode“ (valymo režimas) [OK] (gerai), norėdami paleisti
Gaminys pasirengęs atlikti valymo operaciją.
Į 1 dėklą įdėkite nurodyto formato paprasto popieriaus, tada paspauskite OK (gerai).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Manual feed <TYPE> <SIZE>“ (rankinis tiekimas <TYPE> <SIZE>)
„Press [OK]“ (paspauskite [gerai]) galimai spausdinimo medžiagai
Gaminys nustatytas rankinio tiekimo režimui.
Paspauskite OK (gerai), kad pranešimas būtų išvalytas, arba į 1 dėklą įdėkite tinkamą spausdinimo medžiagą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Memory is low“ (mažai atminties)
„Press [OK]“ (paspauskite [gerai])
„Try again later or turn off & on“ (bandykite vėliau arba išjunkite/įjunkite)
Gaminio atmintis beveik užpildyta.
Norėdami baigti užduotį, paspauskite OK (gerai) arba paspauskite X, kad ją atšauktumėte.
Suskaidykite užduotį į mažesnes užduotis, kuriose yra mažiau puslapių.
Informacijos apie gaminio atminties padidinimą žr. Atminties ir šrifto DIMM modulių diegimas.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Misprint“ (klaidingas spausdinimas)
„Press [OK]“ (paspauskite [gerai])
Spausdinimo medžiaga sulaikoma, kadangi juda gaminyje.
Paspauskite OK (gerai), jei norite pašalinti pranešimą.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Order <color> cartridge“ (užsakyti <Color> kasetę)
Baigiasi nurodytos spausdinimo kasetės eksploatacijos laikas.
Užsakykite nurodytą spausdinimo kasetę. Spausdinimas bus tęsiamas tol, kol pasirodys „Replace <color> cartridge“ (pakeisti <Color> kasetę).
Daugiau informacijos žr. Eksploatacinės medžiagos ir priedai.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Order supplies“ (eksploatacinių medžiagų užsakymas)
Daugiau kaip viena eksploatacinė medžiaga yra išnaudota.
Valdymo pulte patikrinkite medžiagos lygio matuoklius arba išspausdinkite Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapį, tada galėsite nustatyti, kurios kasetės yra išnaudotos. Žr. Informaciniai puslapiai.
Užsisakykite nurodytas spausdinimo kasetes. Spausdinimas bus tęsiamas tol, kol pasirodys „Replace <color> cartridge“ (pakeisti <Color> kasetę).
Daugiau informacijos žr. Eksploatacinės medžiagos ir priedai.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Remove shipping locks from all cartridges“ (nuimti pakavimo apsaugas nuo visų kasečių)
Spausdinimo kasetės gabenimo apsauga yra įtaisyta vienoje arba keliose spausdinimo kasetėse.
Patikrinkite, ar pašalintos visų spausdinimo kasečių gabenimo apsaugos.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Remove shipping material from rear door“ (nuimti pakavimo medžiagą nuo užpakalinių durelių)
Nuo užpakalinio volelio nebuvo nuimtos dvi gabenimo apsaugos.
Atidarykite užpakalines dureles ir nuimkite gabenimo apsaugas.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Replace <color> cartridge“ (pakeisti <Color> kasetę)
Spausdinimo kasetės eksploatacijos laikas baigėsi.
Pakeiskite kasetę. Žr. Pakeiskite spausdinimo kasetes.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Replace supply“ (pakeisti eksploatacines medžiagas)
Naudojama nepaisymo funkcija
Meniu „Print quality“ (spausdinimo kokybė) elementas „Replace supplies“ (pakeisti eksploatacines medžiagas) nustatytas į „Override out“ (nepaisyti, kai pasibaigs).
Galite spausdinti tol, kol pastebėsite spausdinimo kokybės pablogėjimą.
Žr. „System setup“ (sistemos nustatymas) meniu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Valdymo pulto ir būsenos pranešimai
„Unexpected size in tray #“ (nenumatytas dydis # dėkle)
Įdėkite [formatas] „Press [OK]“ (paspauskite [gerai])
Gaminys aptiko dėkle spausdinimo medžiagą, kuri neatitinka dėklo konfigūracijos.
Į dėklą įdėkite tinkamą spausdinimo medžiagą arba sukonfigūruokite jį atsižvelgdami į įdėtos medžiagos formatą. Žr. Popieriaus ir spausdinimo medžiagos įdėjimas.
HP Color Laserjet CP2020 Valdymo pulto ir būsenos pranešimai