Bendros spausdinimo kokybės problemos

Bendros spausdinimo kokybės problemos


Tolesniame pavyzdyje pateiktas „Letter“ formato popierius, kuris perėjo per gaminį trumpąja kraštine į priekį. Šiuose pavyzdžiuose parodomos problemos, kurios turės įtakos visiems spausdinamiems puslapiams, nesvarbu, ar spausdintumėte spalvotai, ar tik juodai. Toliau išvardijamos tipiškos priežastys ir sprendimai kiekvienam iš šių pavyzdžių.


Problema
Priežastis
Sprendimas
Spaudinys yra šviesus arba išblukęs.
HP Color Laserjet CP2020 4 vfade Bendros spausdinimo kokybės problemos
Spausdinimo medžiaga gali neatitikti HP specifikacijų.
Naudokite spausdinimo medžiagą, atitinkančią HP specifikacijas.
Viena ar daugiau spausdinimo kasečių gali būti sugedusi.
Išspausdinkite Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapį ir patikrinkite likusį naudojimo laiką. Žr. Informaciniai puslapiai.
Pakeiskite spausdinimo kasetes, kuriose likę mažai dažų. Žr. Pakeiskite spausdinimo kasetes.
Gaminys nustatytas taip, kad nepaisytų pranešimo „Replace <color> cartridge“ (pakeisti <Color> kasetę) ir tęstų spausdinimą.
Pakeiskite spausdinimo kasetes, kuriose likę mažai dažų. Žr. Pakeiskite spausdinimo kasetes.
Gali būti, kad pasikeitė spausdinimo tankio nustatymai.
Nustatykite 0 spausdinimo tankį.
Gali tekti kalibruoti gaminį.
Paleiskite kalibravimą. Žr. Sukalibruokite gaminį.
Pasirodo dažų taškeliai.
HP Color Laserjet CP2020 4 specs Bendros spausdinimo kokybės problemos
Spausdinimo medžiaga gali neatitikti HP specifikacijų.
Naudokite spausdinimo medžiagą, atitinkančią HP specifikacijas.
Gali reikėti išvalyti popieriaus kelią.
Išvalykite popieriaus kelią. Žr. Gaminio valymas.
Iš vienos ar kelių kasečių gali būti nuotėkis.
Patikrinkite, kokios spalvos dažų taškeliai, ir pažiūrėkite, ar nėra nuotėkio iš kasetės.
Gali būti perpildyta kasečių atliekų talpykla.
Įvykių žurnale pažiūrėkite, ar nėra klaidos 10.98.XX. Žr. Įvykių ataskaita. Kodo dalis XX rodo kasetę (00 yra juoda, 01 yra žalsvai žydra, 02 yra rausvai raudona, 03 yra geltona). Jeigu klaida buvo užfiksuota, pakeiskite sugadintą kasetę.
Atsiranda ne iki galo atspausdintų vietų.
HP Color Laserjet CP2020 4 drpout Bendros spausdinimo kokybės problemos
Gali būti pažeistas vienas spausdinimo medžiagos lapas.
Pabandykite užduotį išspausdinti dar kartą.
Popieriaus drėgmės kiekis pasiskirstęs netolygiai arba jo paviršiuje yra drėgnų dėmių.
Pabandykite naudoti kitokį popierių, pvz., aukštos kokybės popierių, skirtą spalviniams lazeriniams spausdintuvams.
Pakuotėje yra blogos kokybės popierius. Gamybos proceso metu gali susidaryti sričių, prie kurių nelimpa dažai.
Pabandykite naudoti kitokį popierių, pvz., aukštos kokybės popierių, skirtą spalviniams lazeriniams spausdintuvams.
Puslapyje atsiranda vertikalių dryžių ar juostų.
HP Color Laserjet CP2020 4 vlines Bendros spausdinimo kokybės problemos
Viena ar daugiau spausdinimo kasečių gali būti sugedusi.
Išspausdinkite Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapį ir patikrinkite likusį naudojimo laiką. Žr. Informaciniai puslapiai.
Naudokite „HP ToolboxFX“, jei norite pagalbos šalinant problemą.
Pakeiskite spausdinimo kasetes, kuriose likę mažai dažų. Žr. Pakeiskite spausdinimo kasetes.
Gaminys nustatytas taip, kad nepaisytų pranešimo „Replace <color> cartridge“ (pakeisti <Color> kasetę) ir tęstų spausdinimą.
Pakeiskite spausdinimo kasetes, kuriose likę mažai dažų. Žr. Pakeiskite spausdinimo kasetes.
Foninio dažymo dažų kiekis nepriimtinas.
HP Color Laserjet CP2020 4 gray Bendros spausdinimo kokybės problemos
Fono šešėliai gali susidaryti ir dėl per sauso aplinkos oro.
Patikrinkite įrenginio aplinką.
Viena ar daugiau spausdinimo kasečių gali būti sugedusi.
Pakeiskite spausdinimo kasetes, kuriose likę mažai dažų. Žr. Pakeiskite spausdinimo kasetes.
Gaminys nustatytas taip, kad nepaisytų pranešimo „Replace <color> cartridge“ (pakeisti <Color> kasetę) ir tęstų spausdinimą.
Pakeiskite spausdinimo kasetes, kuriose likę mažai dažų. Žr. Pakeiskite spausdinimo kasetes.
Lygioje spausdinimo medžiagoje fonas matomas geriau negu paprastoje spausdinimo medžiagoje.
Naudokite šiurkštesnę spausdinimo medžiagą.
Ant popieriaus atsiranda dažų dėmių.
HP Color Laserjet CP2020 4 smear Bendros spausdinimo kokybės problemos
Spausdinimo medžiaga gali neatitikti HP specifikacijų.
Naudokite spausdinimo medžiagą, atitinkančią HP specifikacijas.
Jei dažų dėmių atsiranda ant priekinio popieriaus krašto, nešvarūs spausdinimo medžiagos kreiptuvai arba spausdinimo kelyje susikaupė nešvarumų.
Nuvalykite spausdinimo medžiagos kreiptuvus.
Išvalykite popieriaus kelią. Žr. Gaminio valymas.
Paliesti dažai lengvai išsitepa.
HP Color Laserjet CP2020 4 loose Bendros spausdinimo kokybės problemos
Įrenginys nenustatytas spausdinti ant spausdinimo medžiagos, ant kurios norite spausdinti.
Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite skirtuką popierius ir nustatykite tipas yra taip, kad jis atitiktų spausdinimo medžiagos, ant kurios spausdinate, tipą. Spausdinimo greitis gali būti lėtesnis, jei naudojate storą popierių.
Spausdinimo medžiaga gali neatitikti HP specifikacijų.
Naudokite spausdinimo medžiagą, atitinkančią HP specifikacijas.
Gali reikėti išvalyti popieriaus kelią.
Išvalykite popieriaus kelią. Žr. Gaminio valymas.
Žymės kartojasi lygiais intervalais spausdinamojoje popieriaus pusėje.
HP Color Laserjet CP2020 4 reps Bendros spausdinimo kokybės problemos
Įrenginys nenustatytas spausdinti ant spausdinimo medžiagos, ant kurios norite spausdinti.
Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite skirtuką popierius ir nustatykite tipas yra taip, kad jis atitiktų popieriaus, ant kurio spausdinate, tipą. Spausdinimo greitis gali būti lėtesnis, jei naudojate storą popierių.
Vidinės dalys gali būti išteptos dažais.
Problema paprastai išnyksta išspausdinus dar kelis puslapius.
Gali reikėti išvalyti popieriaus kelią.
Išvalykite popieriaus kelią. Žr. Gaminio valymas.
Kaitintuvas gali būti sugedęs arba nešvarus.
Norėdami nustatyti, ar kaitintuvas sugedęs, atidarykite „HP ToolboxFX“ ir išspausdinkite spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Žr. Atidarykite „HP ToolboxFX“.
Kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą. Žr. Aptarnavimas ir pagalba arba į dėžę įdėtą paslaugų lankstinuką.
Gali būti spausdinimo kasetės problema.
Norėdami nustatyti, kurios tai spausdinimo kasetės problema, atidarykite „HP ToolboxFX“ ir išspausdinkite spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Žr. Atidarykite „HP ToolboxFX“.
Žymės kartojasi lygiais intervalais nespausdinamojoje popieriaus pusėje.
HP Color Laserjet CP2020 4 rdef bkpg Bendros spausdinimo kokybės problemos
Vidinės dalys gali būti išteptos dažais.
Problema paprastai išnyksta išspausdinus dar kelis puslapius.
Gali reikėti išvalyti popieriaus kelią.
Išvalykite popieriaus kelią. Žr. Gaminio valymas.
Kaitintuvas gali būti sugedęs arba nešvarus.
Norėdami nustatyti, ar kaitintuvas sugedęs, atidarykite „HP ToolboxFX“ ir išspausdinkite spausdinimo kokybės diagnostikos puslapį. Žr. Atidarykite „HP ToolboxFX“.
Kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą. Žr. Aptarnavimas ir pagalba arba į dėžę įdėtą paslaugų lankstinuką.
Išspausdintame puslapyje yra neteisingos formos simbolių.
HP Color Laserjet CP2020 4 wavy Bendros spausdinimo kokybės problemos
Spausdinimo medžiaga gali neatitikti HP specifikacijų.
Naudokite kitokį popierių, pvz., aukštos kokybės popierių, skirtą spalviniams lazeriniams spausdintuvams.
Jei netinkama simbolių forma (jie banguoti), gali tekti kalibruoti gaminį arba remontuoti lazerinį skenerį.
Įsitikinkite, ar problema taip pat pasireiškia Konfigūracijos puslapyje. Jei taip, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą. Žr. Aptarnavimas ir pagalba arba į dėžę įdėtą paslaugų lankstinuką.
Išspausdintas puslapis susiraitęs arba banguotas.
HP Color Laserjet CP2020 4 curl Bendros spausdinimo kokybės problemos
Įrenginys nenustatytas spausdinti ant spausdinimo medžiagos, ant kurios norite spausdinti.
Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite skirtuką popierius ir nustatykite tipas yra taip, kad jis atitiktų popieriaus, ant kurio spausdinate, tipą. Spausdinimo greitis gali būti lėtesnis, jei naudojate storą popierių.
Meniu „Service“ (aptarnavimas) elementas „Less paper curl“ (mažesnis popieriaus susiraitymas) nustatytas į „Off“ (išjungta).
Norėdami pakeisti nustatymą, naudokite valdymo pulto meniu. Žr. Valdymo pulto meniu.
Spausdinimo medžiaga gali neatitikti HP specifikacijų.
Naudokite kitokį popierių, pvz., aukštos kokybės popierių, skirtą spalviniams lazeriniams spausdintuvams.
Popierius gali susiraityti dėl aukštos temperatūros ir drėgmės.
Patikrinkite įrenginio aplinką. Jeigu popierius susisuka, pakoreguokite tai per valdymo pultą arba „HP ToolboxFX“.
Tekstas ar grafika puslapyje išspausdinti kreivai.
HP Color Laserjet CP2020 4 skew Bendros spausdinimo kokybės problemos
Galbūt netinkamai įdėta spausdinimo medžiaga.
Įsitikinkite, kad popierius ar kita spausdinimo medžiaga tinkamai įdėta, o kreiptuvai nėra per daug suspaudę spausdinimo medžiagos šūsnies ar per daug laisvi. Žr. Popieriaus ir spausdinimo medžiagos įdėjimas.
Spausdinimo medžiaga gali neatitikti HP specifikacijų.
Naudokite kitokį popierių, pvz., aukštos kokybės popierių, skirtą spalviniams lazeriniams spausdintuvams.
Spausdintame puslapyje yra raukšlių ar suglamžymų.
HP Color Laserjet CP2020 4 crease Bendros spausdinimo kokybės problemos
Galbūt netinkamai įdėta spausdinimo medžiaga.
Įsitikinkite, kad spausdinimo medžiaga tinkamai įdėta, o kreiptuvai nėra per daug suspaudę spausdinimo medžiagos šūsnies ar per daug laisvi. Žr. Popieriaus ir spausdinimo medžiagos įdėjimas.
Apverskite įvesties dėkle esančią popieriaus krūvą arba pabandykite popierių apsukti 180° kampu.
Spausdinimo medžiaga gali neatitikti HP specifikacijų.
Naudokite kitokį popierių, pvz., aukštos kokybės popierių, skirtą spalviniams lazeriniams spausdintuvams.
Aplink išspausdintus simbolius yra dažų.
HP Color Laserjet CP2020 4 scattr Bendros spausdinimo kokybės problemos
Galbūt netinkamai įdėta spausdinimo medžiaga.
Apverskite dėkle esančią popieriaus krūvelę.
Jei aplink simbolius išsisklaidęs didelis dažų kiekis, galbūt dažai nelimpa prie popieriaus paviršiaus.
Naudokite kitokį popierių, pvz., aukštos kokybės popierių, skirtą spalviniams lazeriniams spausdintuvams.
Vaizdas popieriaus viršuje (visiškai juodas) pasikartoja toliau puslapyje (pilkame lauke).
HP Color Laserjet CP2020 4 ghost2 Bendros spausdinimo kokybės problemos
Vaizdų spausdinimui gali turėti įtakos programinės įrangos nustatymai.
Savo programoje pakeiskite lauko, kuriame pasirodo pakartotas vaizdas, toną (tamsumą).
Programoje pasukite visą puslapį 180° kampu ir pirmiausia išspausdinkite šviesesnį vaizdą.
Spausdinimui gali turėti įtakos vaizdų spausdinimo tvarka.
Pakeiskite vaizdų spausdinimo tvarką. Pvz., šviesesnį vaizdą perkelkite į puslapio viršų, o tamsesnį vaizdą – žemiau.
Įrenginį galėjo paveikti įtampos šuolis.
Jei defektas vėliau pasirodo spausdinimo užduotyje, išjunkite įrenginį 10 minučių, tada įjunkite ir paleiskite spausdinimo užduotį iš naujo.
 
Naudokite neblizgią spausdinimo medžiagą, kad defektas nebūtų toks didelis
HP Color Laserjet CP2020 Bendros spausdinimo kokybės problemos