Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant „Mac OS X“ sistemą

Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant „Mac OS X“ sistemą


HP Color Laserjet CP2020 note Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant „Mac OS X“ sistemą PASTABA:

Jei gaminį įdiegiate naudodamiesi USB jungtimi, USB kabelio prie įrenginio ir kompiuterio nejunkite tol, kol neįdiegta programinė įranga. Prijungus USB kabelį, „Mac OS X“ automatiškai įdiegs gaminį, tačiau diegimas bus klaidingas. Tokiu atveju reikia pašalinti gaminį, atjungti USB kabelį, iš naujo įdiegti programinę įrangą iš gaminio kompaktinio disko ir iš naujo prijungti USB kabelį, kai programinė įranga nurodo tai atlikti.

Spausdintuvo tvarkyklė nenurodyta „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programa).
Priežastis
Sprendimas
Galbūt neįdiegta gaminio programinė įranga arba ji įdiegta netinkamai.
Įsitikinkite, ar gaminio „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failas (PPD) yra šiame standžiojo disko aplanke: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, kur <lang> yra dviejų raidžių kalbos kodas, nurodantis vartojamą kalbą. Jei reikia, programinę įrangą įdiekite iš naujo. Nurodymus rasite darbo pradžios vadove.
„PostScript“ spausdintuvų aprašymo failas (PPD) sugadintas.
Ištrinkite „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failą (PPD) iš šio standžiojo disko aplanko: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, kur <lang> yra dviejų raidžių kalbos kodas, nurodantis vartojamą kalbą. Dar kartą įdiekite programinę įrangą. Nurodymus rasite darbo pradžios vadove.

Gaminio pavadinimas, IP adresas arba „Bonjour“ spausdintuvo pavadinimas neįtrauktas į spausdintuvų sąrašą, pateiktą „Print & Fax Center“ (spausdinimo ir faksavimo centras) ar „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programa).
Priežastis
Sprendimas
Galbūt gaminys neparengtas.
Įsitikinkite, ar laidai tinkamai sujungti, gaminys įjungtas ir dega parengties lemputė. Jei prisijungėte per USB arba „Ethernet“ koncentratorių, pamėginkite prisijungti tiesiai prie kompiuterio arba naudokite kitą prievadą.
Galbūt pasirinktas netinkamas ryšio tipas.
Įsitikinkite, kad atsižvelgus į ryšio tipą pasirinkta USB jungtis, „IP Printing“ (IP spausdinimas) arba „Bonjour“.
Naudotas netinkamas gaminio pavadinimas, IP adresas arba „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas.
Išspausdinkite Konfigūracijos puslapį (žr. Informaciniai puslapiai). Įsitikinkite, ar Konfigūracijos lape nurodytas gaminio pavadinimas, IP adresas arba „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas sutampa su gaminio pavadinimu, IP adresu „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimu, nurodytu „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programa).
Galbūt netinkamas arba nekokybiškas sąsajos kabelis.
Sąsajos kabelį pakeiskite aukštos kokybės kabeliu.

Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai nesukonfigūruoja pasirinkto spausdintuvo „Print Center“ (spausdinimo centre) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programoje).
Priežastis
Sprendimas
Galbūt gaminys neparengtas.
Įsitikinkite, ar laidai tinkamai sujungti, gaminys įjungtas ir dega parengties lemputė. Jei prisijungėte per USB arba „Ethernet“ koncentratorių, pamėginkite prisijungti tiesiai prie kompiuterio arba naudokite kitą prievadą.
Galbūt neįdiegta gaminio programinė įranga arba ji įdiegta netinkamai.
Įsitikinkite, ar gaminio „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failas (PPD) yra šiame standžiojo disko aplanke: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, kur <lang> yra dviejų raidžių kalbos kodas, nurodantis vartojamą kalbą. Jei reikia, programinę įrangą įdiekite iš naujo. Nurodymus rasite darbo pradžios vadove.
„PostScript“ spausdintuvų aprašymo failas (PPD) sugadintas.
Ištrinkite „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failą (PPD) iš šio standžiojo disko aplanko: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, kur <lang> yra dviejų raidžių kalbos kodas, nurodantis vartojamą kalbą. Dar kartą įdiekite programinę įrangą. Nurodymus rasite darbo pradžios vadove.
Galbūt netinkamas arba nekokybiškas sąsajos kabelis.
Sąsajos kabelį pakeiskite aukštos kokybės kabeliu.

Spausdinimo užduotis nenusiųsta norimam gaminiui.
Priežastis
Sprendimas
Galbūt sustabdyta spausdinimo užduočių eilė.
Paleiskite užduočių eilę iš naujo. Atidarykite spausdinimo monitorius ir pasirinkite vykdyti užduotis.
Naudojamas netinkamas gaminio pavadinimas, IP adresas arba „Bonjour“ spausdintuvo pavadinimas.
Išspausdinkite konfigūracijos puslapį (žr. Informaciniai puslapiai). Įsitikinkite, kad gaminio pavadinimas, IP adresas arba „Bonjour“ spausdintuvo pavadinimas konfigūracijos puslapyje atitinka gaminio pavadinimą, IP adresą arba „Bonjour“ spausdintuvo pavadinimą, kurie pateikti „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programa).

EPS failas spausdinamas netinkamu šriftu.
Priežastis
Sprendimas
Ši problema įvyksta su kai kuriomis programomis.

Bandykite atsisiųsti šriftus, kurie yra EPS faile į gaminį prieš spausdindami.

Siųskite failą ASCII formatu, o ne dvejetainiu kodavimu.

Negalite spausdinti naudodami USB plokštę, įsigytą iš trečiosios šalies.
Priežastis
Sprendimas
Taip gali atsitikti, jei neįdiegta USB spausdintuvų programinė įranga.
Įdėjus trečiosios šalies USB plokštę, gali reikėti „Apple“ programos „USB Adapter Card Support“. Naujausią šios programos versiją galite atsisiųsti iš „Apple“ svetainės internete.

Prijungtas USB kabeliu, gaminys nerodomas „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo sąrankos paslaugų programa), kai pasirenkama tvarkyklė.
Priežastis
Sprendimas
Šią problemą gali sukelti tiek programinės įrangos klaida, tiek techninės įrangos dalis.
Programinės įrangos gedimų aptikimas ir šalinimas

Įsitikinkite, kad jūsų „Macintosh“ palaiko USB ir yra atitinkama USB programinė įranga, gauta iš „Apple“.

Patikrinkite, ar jūsų „Macintosh“ operacinė sistema yra „Mac OS X V10.28“ arba naujesnės versijos.
Techninės įrangos gedimų aptikimas ir šalinimas

Patikrinkite, ar gaminys įjungtas.

Patikrinkite, ar USB laidas prijungtas teisingai.

Patikrinkite, ar naudojate tinkamą greitojo ryšio („high-speed“) USB laidą.

Patikrinkite, ar nėra prijungta per daug USB įrenginių, naudojančių tos pačios grandinės energiją. Atjunkite visus prie grandinės prijungtus įrenginius ir įjunkite spausdintuvo laidą į USB lizdą valdančiajame kompiuteryje.

Patikrinkite, ar grandinėje nėra daugiau nei dviejų nuosekliai prijungtų USB koncentratorių, nemaitinamų elektros energija. Atjunkite visus prie grandinės prijungtus įrenginius ir įjunkite spausdintuvo laidą į USB lizdą valdančiajame kompiuteryje.
HP Color Laserjet CP2020 note Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant „Mac OS X“ sistemą PASTABA:

„iMac“ klaviatūra yra USB koncentratorius, nemaitinamas elektros energija.

HP Color Laserjet CP2020 Išspręskite problemas, pasitaikančias naudojant „Mac OS X“ sistemą