FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai

FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai


Ši įranga yra patikrinta, ir nustatyta, kad ji atitinka skaitmeninių B kategorijos įrenginių tolerancijas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios tolerancijos suprojektuotos, kad pakankamai gerai apsaugotų nuo žalingo poveikio įdiegus įrenginį namų sąlygomis. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją. Jeigu šis įrenginys įdiegiamas ir naudojamas ne pagal instrukcijas, jis gali žalingai veikti radijo ryšį. Tačiau triktys gali atsirasti ir dėl netinkamo įdiegimo. Jei įranga trikdo radijo ar televizijos darbą ir tai nustatoma įrangą įjungus ir išjungus, vartotojui patariama pabandyti išvengti trikčių vadovaujantis šiais nurodymais:


Pasukite į kitą pusę arba padėkite į kitą vietą anteną.

Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Prijunkite įrenginį ne prie to grandinės išvado, prie kurio prijungtas imtuvas.

Pasitarkite su prekybos atstovu ar radijo/televizijos įrangos techniku.
HP Color Laserjet CP2020 note FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai PASTABA:

Bet kokie spausdintuvo pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti HP, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Reikia naudoti skydu uždengtą sąsajos kabelį, atitinkantį B kategorijos FCC taisyklių 15 dalies tolerancijas.

HP Color Laserjet CP2020 FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai