Atitikimo deklaracija

Atitikimo deklaracija


pagal ISO/IEC 17050-1 ir EN 17050-1; DoC#: BOISB-0701–00–rel. 1.0
Gamintojo pavadinimas:
„Hewlett-Packard Company“
Gamintojo adresas:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA (JAV)
Pareiškia, kad gaminys
Gaminio pavadinimas:
„HP Color LaserJet CP2020“ serija
Normatyvinis modelis:2)
BOISB-0701-00
Įskaitant: CB500A – pasirinktinis 250 lapų įvesties dėklas
Gaminio pasirinktys:
„All“ (visi)
Dažų kasetės
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
atitinka šias produkto specifikacijas:
SAUGA:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1 klasės lazerinis /LED gaminys) GB4943-2001
EMC (elektromagnetinis suderinamumas):
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – klasė B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC antraštinė dalis 47 CFR, 15 dalis, klasė B / ICES-003, 4 leidimas
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Papildoma informacija:
Šis gaminys atitinka direktyvos 2004/108/EEB dėl elektromagnetinio suderinamumo ir Žemų įtampų direktyvos 2006/95/EB reikalavimus ir atitinkamai paženklintas CE ženklu HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Atitikimo deklaracija.
Gaminys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Keliamos dvi veikimo sąlygos: 1) šis įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir 2) šis įrenginys turi būti atsparus trikdžiams, įskaitant ir tokius, kurie galėtų sukelti nepageidaujamą veikimą.
1) Gaminys buvo išbandytas standartinės vartotojo konfigūracijos su „Hewlett-Packard“ kompiuterių sistemomis.
2) Normatyviniais tikslais modelis pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio skaičiaus nereikėtų painioti su produkto pavadinimu arba produkto numeriu (-iais).
Boise, Idaho 83713, JAV
2007 m. gruodis
Tik normatyviniais klausimais:
Kontaktas Europoje
Jūsų vietinis „Hewlett-Packard“ pardavimo ir aptarnavimo biuras arba „Hewlett-Packard Gmbh“, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany (Vokietija), (FAKSAS: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Kontaktas JAV
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA (JAV), (telefono numeris: 208-396-6000)

Šiame skyriuje pateikta informacija tokiomis temomis:

HP Color Laserjet CP2020 Atitikimo deklaracija