Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)

Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)


Eksploatacinių medžiagų, kuriose yra cheminių medžiagų (pvz., dažų), medžiagų saugos duomenų lapus galite gauti HP interneto svetainėje www.hp.com/go/msds arba www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Color Laserjet CP2020 Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL)